I kamp för vår rättmätiga plats

Ett standar för Kristianstadsavdelningen för rösträttskampen.

Suffragetterna i England, rösträttskvinnorna i Sverige – avskydda, hånade, utskrattade – Men de gav sig inte, de tystnade inte, och till slut nådde de sitt mål: Lika rösträtt för kvinnor och män. Nog är de värda att hedra - inte minst på den Internationella kvinnodagen 8 mars!

Disa Lundgren har tidigare berättat om "starka kvinnor" här i Kristianstad Anna Lundquist och Hulda Hansson - nu får vi följa andra starka kvinnors kamp för att hävda sin rätt i samhället!"

Disa Lundgren har varit Kristianstadsbo sedan 1964, adjunkt i engelska och svenska vid Läroverket/Söderportskolan och vid Nosabyskolan. I många år aktiv inom SACO och Lärarnas Riksförbund på olika nivåer. Engagerad i en del föreningar och litterära sällskap, bl a som ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet. Har skrivit en bok om gymnasistföreningen Athenæum och ett antal artiklar för Gamla Christianstads årsbok.

Föredraget varar cirka 45 minuter.

08 mars 2018

18.30

Regionmuseet

Fri entré

Biljetter bokas visa museets reception, 044-13 52 45 under öppettider.

Samarrangemang

Ann-Sofie Adermark

ABFs logotyp. Texten ABF i en oval.