Ängaliv

En stånghässja med upplagt gräs till torkning.

Välkommen till vårt torp Månsas för att prova på att hässja.

Vi kommer att hösta, slå hö, och lägga upp gräset till tork på en hässja. Det finns många sätt att torka hö - i stack och på olika hässjor. Vi kommer att hässja på stånghässja, byggd efter ett original från 1947.

Vi har räfsor så det räcker till alla.

Alla är välkomna!

Ängaliv

Ängaliv är ett projekt om ängsskötsel, ängens växter och deras betydelse för biologisk mångfald. Det drivs gemensamt av Göinge hembygdsförening, Glimåkra hembygdsförening, Örnanäs kulturreservat, Regionmuseet Kristianstad och Skånes hembygdsförbund.

Fler tillfällen

22 juli Örnanäs kulturreservat

26 juli Broby hembygdspark

28 juli Sporrakulla

4 augusti Ballingstorp

9 augusti Lastar-Annas stuga

Hitta till Månsas

05 juli 2018

13.00–
17.00

Månsas torp

Fri entré