Modeller och Noveller

Ett översvämmat landskap

Ett samtal om klimatförändringens berättelser. Man kan på olika sätt berätta om hur en klimatförändrad värld kommer att se ut och hur det är att leva i den. I samtalet ‘modeller och noveller’ möts två olika sorters berättelser. 

Avancerade datormodeller kan på ett övergripande plan berätta om t.ex. växtlighet, djurliv, temperatur, nederbörd och torka på olika platser i världen. I romanens form kan dessa platser bli levande och genom fiktionens och fantasins kraft kan vi få uppleva och lära känna dessa platser och de människoöden som lever sina liv där.

Samtal mellan Johannes Stripple, docent i statsvetenskap, Alexandra Nikoleris, doktorand i Miljö och energisystem, Paul Miller, Universitetslektor i Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

Framtidsveckan

Föreläsningen ingår som del i Framtidsveckans program.

Bildcredit

Caroline Mårtensson

19 september 2018

12.15–
13.00

Naturum

Fri entré

Samarbetspartners

Logotyp för Vattenriket Kristianstad
Logotyp för Lunds universitet.

Finansiärer

Logotyp för Sparbanken Skåne.
Logotyp för Region Skåne.