Naturens hämnd

En död fågel i vattenbrynet.

I samband med konsthallens utställning Man and Biosphere – prekära situationer visar Filmmuseet vid två tillfällen klassiska svenska filmer med naturtema, Sagolandet och Naturens hämnd.

Konst möter vetenskap i Man and Biosphere-prekära situationer. Höstens utställning i konsthallen vill lyfta frågor kring de komplexa klimatförändringar vi står inför.

Naturens hämnd

En film om sambandet mellan natur och människa, om den manipulativa naturuppfattningen som tar sig uttryck i människans tro att hon är naturens herre. Stefan Jarl och fotografen Per Källberg gav sig ut på en resa genom Sverige och fann att vårt land i skydd av myten om det färdigbyggda välfärdslandet förvandlats till ett "kemisamhälle", ett förgiftat land med en folklig oro för vad människan håller på att ställa till med.

Intima Biografteatern

Filmen visas på Intima Biografteatern på Filmmuseet. Biografen ligger tre trappor upp utan hiss och kan vara svår att nå med barnvagn och om du har svårt att gå.

10 november 2018

14.00

Filmmuseet

Fri entré

Biljetter

Biljetterna släpps en vecka innan i Regionmuseets reception. Överblivna biljetter släpps i dörren.

I samband med