Vad kvinnor vilja!

Första föreläsningen i museets Demokrativeckan. Konsthallschefen Marika Reuterswärd om konsten och kampen för rösträtt.

Hur speglas kampen för rösträtt i konsten? I början av 1900-talet skakades det brittiska samhället av suffragetternas radikala aktioner för kvinnlig rösträtt. När suffragetterna inte fick gehör för sina krav svarade de med att anlägga bränder, klippa av telegraftrådar och attackera konstmuseer. Varför angreps konstmuseer? I föredraget skildras både de historiska händelserna och hur några av dagens konstnärer intresserat sig för kvinnornas kamp för lika villkor.

Demokrativeckan

I samband med utställningen Fira Demokratin! om 100 års jubileet av allmän rösträtt anordnar vi en Demokrativecka. 4 stycken lunchevenemang där museets personal visar olika aspekter om och kring demokrati.

08 oktober 2019

12.00

Regionmuseet

Fri entré, men biljett krävs.