Se skogens värden – igår, idag och i morgon

Är du nyfiken på de spår som människor i olika tider har lämnat efter sig i skogen och vill du får en bättre överblick över de lämningar och biologiska värden som finns i en skog?

Med en bättre överblick över vad som finns i din skog blir det mycket lättare att ta den hänsyn som krävs i ett effektivt skogsbruk. Under våren kommer en biolog och en arkeolog att hålla i två stycken utbildningar. Dessa är uppdelade i två träffar var, ettkvällspass och ett dagpass.

På kvällspasset går vi igenom vilka möjligheter det finns att söka fram mer information om din skog. Det kommer bland annat att handla om äldre källmaterial som historiska kartor men också om resultat från inventeringen som kallas ”Skog och historia” Vi kommer också att beröra de lagar som berör skogslandskapets värden.

Under fältpasset besöker vi olika typer av forn- och kulturlämningar ute i fält. Exempel på dessa är byggnadslämningar, röjningsrösen, stengärden och fornåkrar. Vi kommer även att titta på levande historiska lämningar som kulturpräglade träd och kvarstående kulturväxter.

Anmälan

Skicka din anmälan till Brita Tronde brita.tronde@regionmuseet.se eller asa.jakobsson@regionmuseet.se.  Har du frågor, skicka den via mail eller ring Åsa på 044-13 61 56. Exakt plats meddelas efter anmälan. I första hand är det öppet för personer som vill vara med vid båda tillfällena, men finns det plats kan det finnas möjlighet att bara delta vid en av träffarna.

Utbildningstillfällen

Kurs 1
Den 8 oktober kl. 18-21 och 10 oktober kl.12.30-17
Plats: Regionmuseet Kristianstad och Skärsnäs Månsas torp

Kurs 2
Den 15 oktober kl. 18-21 och 23 oktober kl.12.30-17
Plats: I trakterna ring Genarp, Lund

10 oktober 2019

12.30–
17.00

Månsas torp

Gratis, anmälan krävs

Finansiering

Aktiviteten finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och genomförs inom Landsbygdsprogrammet i Skogsstyrelsens regi.

EU-flagga, blå bakgrund med gula stjärnor. Under flaggan står texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.