Kulturhistoriska undersökningar och dokumentation

Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne bedriver ständigt flera olika projekt, inom ett brett kunskapsfält. Här kan du läsa om såväl aktuella som avslutade projekt.

Pågående projekt

Avslutade undersökningar och dokumentationer

Besök: Stora Torg, Kristianstad Postadress: Box 134, 291 22 Kristianstad

Telefon: 044-13 58 00 E-post: info@regionmuseet.se

Besök: Stora Torg, Kristianstad

Postadress: Box 134, 291 22 Kristianstad

Telefon: 044-13 58 00

E-post: info@regionmuseet.se