Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2017 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

1. Stora Herrestads kyrka

Antikvarisk medverkan vid utvändig renoveringPDF (pdf, 4.5 MB)

9. Mariakyrkan i Båstad

Antikvarisk medverkan vid omläggning av torngolv.PDF (pdf, 1.1 MB)

10. Skånelinjen

Fördjupad inventering av Skånelinjen.PDF (pdf, 4.5 MB)

11. Örknered kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Örkenred kyrkogård.PDF (pdf, 6.5 MB)

12. Västra hoby kyrka

Antikvarisk medverkan vid omgestaltning av kyrkorummet.PDF (pdf, 772.2 kB)

14. Loshult kyrkogård.

Vård- och underhållsplan för Loshult kyrkogård.PDF (pdf, 4.8 MB)

16. Osby kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Osby kyrkogård.PDF (pdf, 4.2 MB)

19. Haga-området i Hässleholm

Kulturhistorisk utredningPDF (pdf, 4.1 MB)

20. Skrivaremöllan

Dokumentation av gården Skrivaremöllan.PDF (pdf, 15.5 MB)
Bilaga – ritningarPDF (pdf, 2.3 MB)

21. Skjulet i Torekov – omläggning av tak

Antikvarisk medverkan vid omläggning av takPDF (pdf, 4.1 MB)

23. Valleberga kyrka

Antikvarisk medverkan vid rampbygge.PDF (pdf, 1008 kB)

24. Ballingstorpsgården

Antikvarisk medverkan vid arbeten på stalletPDF (pdf, 4.7 MB)

59. Helsingborgs krematorium

Antikvarisk medverkan vid renovering av värme och ventilation.PDF (pdf, 1.7 MB)

Rapporter från andra år