Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2017 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

1. Stora Herrestads kyrka

Antikvarisk medverkan vid utvändig renoveringPDF (pdf, 4.5 MB)

19. Haga-området i Hässleholm

Kulturhistorisk utredningPDF (pdf, 4.1 MB)

21. Skjulet i Torekov – omläggning av tak

Antikvarisk medverkan vid omläggning av takPDF (pdf, 4.1 MB)

24. Ballingstorpsgården

Antikvarisk medverkan vid arbeten på stalletPDF (pdf, 4.7 MB)

Rapporter från andra år