Kulturmiljöarbete för ett hållbart samhälle

Seminariet är inställt denna gången, vi återkommer med ett nytt datum.

Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Riksantikvarieämbetet och
Boverket håller Regionmuseet i samarbete med Kommunförbundet Skåne ett heldagsseminarium om kulturmiljöarbetet i kommunal samhällsplanering; hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas.

 

Dagordning

9:30 Kaffe och smörgås
10:00 Inledning samt kort information om dagens upplägg
10:10 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarie i Skåne – Presentation av
museets regionala kulturmiljöarbete. Antikvarie Maria Johansson.
10:50 Tid för frågor
11:00 Länsstyrelsen i Skåne – Samspelet mellan länsstyrelse och kommun i
kulturmiljöarbetet - Länsantikvarie Britta Roos berättar om länsstyrelsens roll och reflekterar över stötestenar och framgångsfaktorer i samspelet mellan
länsstyrelse och kommun.
11:45 Tid för frågor
12:00 Lunch
13:00 Riksantikvarieämbetet – Kulturarvet som resurs. Projektledare för ”Räkna med kulturarv” Petter Frizén.
13:45 Tid för frågor
14:00 Boverket – Kulturmiljön i planeringsprocessen. Otto Ryding, antikvarie på Boverket
14:45 Tid för frågor
15:00 Avslutning

Anmälan till seminariet görs senast 20 oktober. Begränsat med platser så
först till kvarn gäller.

Lunch bekostas själva. För er som vill äta i Regionmuseets Café Miró
behövs anmälan senast 27 okt.

Eventuella allergier med tanke på förmiddagens fika meddelas senast 27
oktober.

Anmälan

Anmälningar till seminariet och eventuell bordsreservering i caféet görs
till Maria Johansson på maria.johansson@regionmuseet.se.

03 november 2017

09.30–
15.00

Regionmuseet

Fri entré, men biljett krävs.

I samarbete med

Logotyp för Riksantikvarie ämbetet
Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
Logotyp för Kommunförbundet Skåne