Stenmurskurs

Den 25 april höll vi, närmare bestämt funktionen för Kulturlandskap en utbildning i stenmursrestaurering.

Kursen hölls i Bodarp, Visseltofta och till hjälp fanns Anders Blidberg från Simontorp Konsultlänk till annan webbplats. Ett av verktygen som det instruerades om och som användes är en såkallad stubbabrytare, andra namn för det här ovanliga, men användbara verktyget är trefot, jätte eller gigant. Det används främst för att få de stora, tunga stenblocken på plats.

Sex personer står och restaurerar en gammal stenmur.
Tre personer försöker med hjälp av en lyftanordning får ett stort stenblock på plats i en stenmur. Fler personer står runt omkring och tittar på.