Lieslåtter

Två kvinnor som slår en äng med lie.

Den 14 juni var det kurs i lieslåtter i Förslöv på Bjärehalvön. Kursledare var Kjell Gustafsson från Ängagärdet, Växjö.

På kursen gick Kjell igenom liens historia, visade upp mängder av olika orv (skaftet) och berättade om vikten av en bra lie (bladet) i rätt kvalitet, inte för hårt, inte för mjukt. Orvet ska helst vara gjort i lind, al eller asp som är lätta material. Kjell visade hur man jordslår sin lie, dvs värmer och böjer till så att lien har rätt vinkel mot marken.

Orv – lieskaftet

Kjell Gustafsson visar på ett gammalt välanvänt orv om det passar måttmässigt. Lägg armbågen vid den övre handtaget och underarmen längs med orvet. Avståndet mellan handtagen ska vara lika långt som mellan armbågen och långfingrets spets. Om man håller kvar ska orvets längd sluta vid den andra utsträckta armens handspets. Orvet på bilden var alldeles för kort. Bild 1 och 2.

En man förevisar ett lieskaft inför en grupp intresserade personer.
En närbild på en man som håller ett lieskaft.

Slipa eller knacka sin lie

Hur slipar du din lie? Man ska sträva efter ca 7 mm egg på ovansidan och 5 mm på undersidan. Man håller lien stilla vid slipningen och vänder och kontrollerar ofta. När vattnet rinner över lien och bildar en triangelform håller man rätt. Man greppar lien över dess rygg och med eggen mot sig, mot stenens rotationsriktning. På så sätt åker lien ifrån en om det skulle hugga tag i stenen.

En alternativ metod att slipa lien är att använda vinkelslip med en lamellrondell (flexskiva) med kornstorlek 40-80.

Många liar som säljs idag är knackeliar. De ska inte slipas, utan istället knackas. Man tunnar ut bladets egg med en hammare och ett städ.

En person förevisar hur du ska slipa din lie.
Ett slipa sin lie med vinkelslip.
Ett lie blad som knackas tunt med hjälp av städ och hammare.

Slåtterteknik

Att få till slåttertekniken är inte helt lätt. Efter föreläsningen var deltagarna ivriga att prova sig fram.

Personer på en äng som slår med sina liar.

Hässjan

En person förklarar för andra hur en hässja byggs.

En hässja har påbörjats. Höet har lagts på den nedersta tråden som sitter i knähöjd. Totalt ska det vara fyra trådar på störarna och lite luft mellan skikten av hö. Den mittersta stören är nedslagen rakt, medan övriga lutar utåt. Ju längre ut från centrum desto mer ska luta ut. Detta eftersom när höet läggs på tråden kommer tyngden göra att störarna dras inåt och rätas upp.

Kursen delfinansierades av

En EU-flagga. Tolv gula stjärnor i en cirkel på blå bakgrund.

EU-medel via Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen Skåne

Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.