Stengärden – om konsten att laga dem eller att låta bli

En landskapsbild med flera stengärden som ligger på rad.

Överallt i Skåne finns det stengärden som bär på en lång historia. Sten har under århundraden använts på olika sätt för att markera gränser och bygga hägnader.

De stengärden vi ser idag är rester av ett odlingslandskap från en helt annan tid än vår egen. Stengärdena är viktiga kulturarv som behöver underhållas på olika sätt. Ibland rasar dem och då kanske de ska lagas, men inte alltid. Regionmuseet Kristianstad har tagit fram en liten skrift om stengärden som innehåller både historisk beskrivning, men även tips och råd på hur du ska sköta ditt stengärde. Skriften är ett komplement till de kurser vi anordnar i stengärdesrestaurering.

Här finns skriften för nedladdning.PDF (pdf, 2.3 MB)

Tack till Anders Blidberg på Simontorp Konsultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för bidrag till både skrift och kurser.

Kurser och utbildningar

Vill du lära dig mer om landskapet omkring dig eller vill du ta hand om gamla hus och byggnader? Då är du är varmt välkommen på kurs i Regionmuseet Kristianstads regi.

Läs mer om våra kurser.

Finansiärer

Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
En EU-flagga. Tolv gula stjärnor i en cirkel på blå bakgrund.