Bevarandeprogram i Helsingborg

Ett putsat hus, framför står en kvinna och betraktar huset.

Under majmånad arbetar några av våra byggnadsantikvarier i Helsingborg på uppdrag av Helsingborgs stad med att ta fram bevarandeprogram för två områden, Övre Olympia och Fältabacken.

Liknande program har gjorts sedan 1979 för andra delar av Helsingborg och för flera av de andra orterna i kommunen. Programmen ska fungera som underlag i samhällsplaneringen och i syfte att sprida kunskap till de boende, fastighetsägare och allmänheten. Uppdraget gäller att fotografera och dokumentera alla byggnader i områdena och därefter väljs ett antal byggnader ut som anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det kan vara hus som har välbevarade arkitektoniska detaljer eller berättar något om deras framväxt och historia. Dessa hus får antingen en röd eller gul markering vilket betyder särskilt värdefull respektive kompletterande värde enligt plan- och bygglagen. Områdenas och de olika kvarterens historia kommer också att kartläggas. Programmen kommer så småningom att antas av kommunfullmäktige och publiceras som skrifter och på kommunens hemsida.