Vägar till skånska kyrkogårdar

”Vägar till skånska kyrkogårdar” är en vägvisare för dig som vill utforska kyrkogårdar och begravningsplatser i Skåne och nysta i de historier och människoöden som de bär på.

Regionmuseet har tillsammans med Skånes hembygdsförbund och Göinge hembygdsförening arbetat fram en vägledning för dig som vill lära dig mer om:

  • kyrkogården, gravplatsen och gravvården i relation till seder och bruk och samhällsutveckling
  • hur du själv kan forska vidare kring kyrkogårdarna och de människor som begravts där
  • hur kyrkogården som sammansatt kulturmiljö är viktig för den biologiska mångfalden
  • hur du på olika sätt kan förmedla din kunskap om kyrkogårdar till andra

Vägvisaren är uppdelad i fyra delar och inleds med en generell kunskapsdel som vi hoppas ska kunna väcka frågor och ge insikter om just den kyrkogård som du är intresserad av. Den andra delen är en vägledning till arkiv, databaser, litteratur och andra källor där du kan leta efter mer kunskap om en specifik kyrkogård och livet för den enskilda människan på platsen. På detta följer en del om hur du kan dela med dig av dina kunskaper till andra. Sist har vi samlat information om lagar och regler som gäller på kyrkogården samt länkar, källor och litteraturtips.

Ladda ned Vägar till skånska kyrkogårdar