Kurser och utbildningar

Vill du lära dig att ta hand om gamla hus och byggnader? Älskar du det skånska landskapet med dess växter och djur? Då är du är varmt välkommen på kurs i Regionmuseet Kristianstads regi.

En dag tillsammans med oss ger dig nya kunskaper och inspiration att komma igång med det där som du gått och tänkt på så länge. Ofta genomförs kurserna utomhus i det vackra skånska landskapet.

Våra kurser i landsbygdsprogrammets regi är för det mesta kostnadsfria för er med lantbruksanknytning och många gånger även för landsbygdsbor. I de fall det krävs lantbruksanknytning för att delta kostnadsfritt, anges detta under aktuell kurs i programmet.

Kurser våren 2019

Modern ängsskötsel (17/6)

Har du en äng som du skulle vilja ta hand om på ett enklare sätt än med lie? Då kan vår kurs om modern ängsskötsel vara något för dig! En expert berättar och lär ut hur det fungerar att slå en äng med motorredskap. Kursen hålls i fält under en eftermiddag, hemma hos någon av kursdeltagarna alternativt på annan lämplig plats. Både teori och praktiska moment ingår då du kan testa redskapet. Vi pratar såklart även om ängens växter och djur. Kursen genomförs under en eftermiddag under juni 2019 (4h).

Kontakt: Åsa Jakobsson, 044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Kulturlämningar i landskapet (Kursen är redan genomförd)

Vi besöker ett område där olika typer av kulturlämningar från skilda tidsepoker kan studeras. Deltagarna får se och höra om de natur- och kulturvärden som är knutna till lämningarna. Under dagen avhandlas skötsel och bevarande samtidigt som möjligheterna till restaurering diskuteras. Vi berättar också om de historier som finns knutna till vissa av lämningarna, de så kallade immateriella värdena. Kursen omfattar en heldagsexkursion om cirka 6h och äger rum under våren 2019.

Kontakt: Brita Tronde, 0708-55 14 31, brita.tronde@regionmuseet.se

Kalkbruk och murning – Fullbokad

Det här är en kurs för dig som vill känna på arbete med kalkbruk och murning. Vi startar dagen med en teoretisk genomgång av kalkbrukets egenskaper, användning, blandningar etc. Sedan fortsätter vi utomhus med praktiskt arbete där deltagarna får prova på blandning av bruk, murning samt putsning vid olika stationer. Upplägget anknyter i hög grad till kursdeltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter. Kursen genomförs under en heldag, (6h) i april-juni 2019.

Kontakt: Johan Dahlén, 044-13 58 31, johan.dahlen@regionmuseet.se

Beskärning av äldre fruktträd – Fullbokad

Museet välkomnar dig som har ett intresse för fruktträd med en anmälan till denna kurs. Som fruktträdsägare är det bra att känna till en del om beskärning eftersom den bland annat påverkar fruktbildningen. En kunnig ledare visar verktyg och tillvägagångssätt vid beskärning. Som deltagare får du själva prova på olika moment. Kursen hålls i fält under en eftermiddag (4h) i mars-april 2019, hemma hos någon av kursdeltagarna eller på annan lämplig plats.

Kontakt: Rebecca Olsson, 044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Ympning av äldre fruktsorter – Fullbokad

Ännu en kurs för dig som har egna fruktträd eller planerar att skaffa några! Nu är det ympning som gås igenom och kursledaren visar lämpliga redskap, material och tillvägagångssätt. Deltagarna får veta hur och när tar man lämpligt ymp-ris och vilka sorter som är typiska för Skåne. Därefter kan alla praktisera ympning på ett par olika grundstammar. Kursen hålls i fält under en eftermiddag (4h) i mars-april 2019.

Kontakt: Rebecca Olsson, 044-13 58 43, rebecca.olsson@regionmuseet.se

Om konsten att laga ett stengärde – Fullbokad

Den här kursen får det att börja klia i händerna! Men när är det egentligen lämpligt att laga ett rasat stengärde och hur gör man? Under dagen får deltagarna en inblick i stengärdets historia och vilka värden som är knutna till dessa kallmurade konstruktioner som sätter sin prägel på landskapet. Detta tillsammans med att deltagarna prövar de olika praktiska momenten steg för steg ger kursdeltagarna en god kunskap om grunderna i restaurering av stengärden med en helhetssyn på natur- och kulturmiljövärden. Kursen hålls i fält under en dag (6h) i april-juni 2019. Välkommen med din anmälan till en av museets mest långlivade kurser!

Kontakt: Åsa Jakobsson, 044-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Lär dig att restaurera dina gamla fönster – Fullbokad

Har du funderat på att laga dina äldre fönster men inte vetat i vilken ände du ska börja? Anmäl dig till museets kurs om fönster! Dagen inleds med en kortfattad historiks genomgång som tar upp saker som vilken typ av virke som har använts och som bör användas, liksom hur smides- och järndetaljer är utformade och hur de underhålls. Deltagarna får även lära sig om olika typer av glas och hur man gör för att glasa ur ett fönster. Vi pratar även om de traditionella typer av färg och olja som använts traditionellt. Sedan blir det praktiskt arbete då alla får lära sig att plugga skruvhål, montera beslag, skära glas, stifta och kitta glasrutor samt att grundmåla på bästa sätt. Kursen genomförs under en heldag våren 2019 (6h).

Kontakt: Anna Rabow, 0733-96 88 29, anna.rabow@regionmuseet.se

Mer om utbildningarna

Hör gärna av dig om du har några frågor om våra kurser eller utbildningar.

kulturlandskap@regionmuseet.se

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till kurserna via respektive kontaktperson.

Finansiärer

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.