Rådgivning – landskap

Vi finns till som en resurs för dig som behöver rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Rådgivningar vinter 2017 - våren 2018

Alla rådgivningarna är kostnadsfria.

Stenmurar

Fastighetens stenmurar studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Stenmurarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stenmurar på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden.

Kontakt: Åsa Jakobsson, 0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ekonomibyggnader

Rådgivning för dig som har en gammal lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har någon användning. Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering och kontinuerligt underhåll med traditionella material och metoder.

Rådgivningen är fullbokad, men skicka gärna in en intressanmälan om det blir avhopp.

Kontakt: Åsa Jakobsson, 0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Alléer

Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med biolog och arborist. Vi tittar på alléns historia och biologiska värde. Vi diskuterar långsiktig skötsel, trädslag och framtida återplantering. Arboristen kan göra en översiktlig visuell besiktning av allén och ge expertråd om till exempel sjuka träd, beskärningar och risker.

Rådgivningen är fullbokad, men skicka gärna in en intressanmälan om det blir avhopp.

Kontakt: Åsa Jakobsson, 0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ängar och betesmarker

Under rådgivningen går vi genom den historiska markanvändningen tillsammans med ägare/brukare som får del av materialet. Under besöket diskuteras lämpliga åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram. Vi diskuterar även miljöersättningar.

Rådgivningen är fullbokad, men skicka gärna in en intressanmälan om det blir avhopp.

Kontakt: Åsa Jakobsson, 0733-13 61 56, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Kultur- och fornlämningar

Under rådgivningen som genomförs av arkeolog och landskapsvetare/biolog studeras fastighetens kultur- och fornlämningar i fält. Ägaren får råd och förslag kring vård och underhåll med hänsyn till natur- och kulturhistoriska värden. Aktuell lagstiftning förklaras och man får tips om i vilka databaser och källor man kan söka mer information.

Kontakt: Brita Tronde, 0708-55 14 31, brita.tronde@regionmuseet.se

För frågor och bokning

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till rådgivningarna via https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiärer

Kurserna delfinansieras med EU-medel via Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.