Minnesluckan

Hur såg det ut på min gata för hundra år sedan? Hur var barnen klädda på mormors tid?

I vårt faktarum, Minnesluckan, kan allmänheten söka svaren på sina frågor. Minnesluckan är museets minnesbank som förmedlar skånsk historia i skånsk nutid. Här, i den södra flygeln, kan besökaren både hämta kunskap och själv fylla i luckor med eget vetande.

Brodericafé

Brodericafé i Minnesluckan varje onsdag kl. 13-16.

Databaser

I museets databaser kan den intresserade söka och få fakta, bitar och fragment om skånsk kulturhistoria och kulturmiljövård. Digitaliseringen av våra samlingar pågår kontinuerligt, och nya fakta fylls ständigt på av både museet och besökarna.

Av bildarkivets 500 000 bilder är cirka 80 000 sökbara i databasen idag. Kontakta Minnesluckan om upphovsrätten och för eventuell beställning av bilder.

Föremålsamlingen är en kulturhistorisk samling med skånsk inriktning. Av drygt 130 000 föremål finns i nuläget 60 000 sökbara föremål i databasen.

Arkivets sökbara del av samlingen utgörs av serier och volymer med betoning på Skåne. Dessutom finns ett topografiskt arkiv och ett ritningsarkiv. Databasen finns endast tillgänglig på plats i Minnesluckan genom vår personal. Mer om vårt arkiv »

Bibliotekets databas Micromarc innehåller cirka 20 000 referenser till litteratur från 1600-talet och framåt med bland annat äldre dansk litteratur om Kristianstad. Databasen finns tillgänglig på plats i Minnesluckan. Sök i referensbiblioteket direkt på webben »

Öppettider

Aktuella öppettider till Minnesluckan hittar du här »

Kontakt

Telefon: 044-13 58 96

Uppdaterad: 2017-04-05

Faktarummet Minnesluckan

Brodericafé i Minnesluckan