Biträdande museichef

Vi söker en öppen och flexibel person med tidigare ledarerfarenhet som i nära samarbete med museichefen vill bidra till utvecklingen av Regionmuseet Kristianstad.

I nära samarbete med museichefen arbetar den biträdande museichefen med övergripande strategier, utvecklingsplaner, planering och uppföljning, varför det är viktigt att kunna se helheter och tänka övergripande och långsiktigt. Vi ser museet som en viktig samhällsaktör vilket gör att du bör ha intresse för att genom nationella och internationella utblickar ligga i framkant inom museiområdet.

Arbetet är mångsidigt och kräver att du har en bred kompetens, till exempel inom lärande, internationellt arbete, kulturmiljö, kommunikation, konst eller annat område som bedöms som relevant för museet. Ledarskap, personalansvar och att forma nätverk är en viktig del av arbetet varför social kompetens är nödvändig. Arbetet kräver också god administrativ förmåga då det ingår en del rapportering och uppföljning. Inom Regionmuseet arbetar vi mycket i projektform, vilket kräver förmåga att arbeta med flera olika saker parallellt, att arbeta under tidspress och möta deadlines. Projektledarerfarenhet är meriterande. Då forskning och kunskapsuppbyggnad blir en allt viktigare del i museets verksamhet är forskarutbildning meriterande.

Du som söker ska ha

  • Akademisk utbildning inom relevant ämne
  • Erfarenhet av och kunskap om museiarbete, inklusive kulturmiljöfrågor
  • Intresse för IT-frågor, kommunikation och marknadsföring
  • Erfarenhet av ekonomiskt ansvar
  • Stor erfarenhet av arbetsledning
  • Förmåga att ta ansvar för att initiera, driva och följa upp större projekt, utredningar och uppdrag
  • Uttrycka dig väl på ett skandinaviskt språk och engelska

Om Regionmuseet

Regionmuseet Kristianstad är ett museum som arbetar för att ge kvalitativa upplevelser och lärande med fokus på besökaren. Museet har en ledande roll inom kulturmiljövård i Skåne och har också film och naturvetenskap som viktiga verksamhetsområden. Museet är ett kvalificerat kunskapsföretag med många samarbeten och nätverk och en viktig samhällsaktör. Museet driver också Kristianstads kommunala konsthall och har ett helägt dotterbolag för arkeologisk uppdragsverksamhet, Sydsvensk Arkeologi AB.

Skicka ansökan med meritförteckning så att vi har den senast 8 januari 2018. Med e-post till jobb@regionmuseet.se eller med vanlig post till Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22 Kristianstad.

Referensnummer

4/2017

Sista ansökningsdag

8/1 – 2018

Ansök

Via mail till jobb@regionmuseet.se eller via post, märk brevet med referensnummer.

Upplysningar

Regionmuseichef/landsantikvarie

Anna Hansen
0733-13 57 90

Fackliga företrädare

Kerstin Ingelmark, SACO–DIK-förbundet 044-13 52 57

Peter Wirblad, Vision
044-13 61 89

Pär Nilsson, Kommunal
044-13 52 48