Byggnadsantikvarie med inriktning på samverkan med kommuner

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har arbetsplatser i Kristianstad och Lund. Vi har en dynamisk, projektinriktad och decentraliserad organisation. Regionmuseet har en ledande roll inom länets kulturmiljövård. Andra viktiga profilområden är film, naturvetenskap och industrisamhällets historia. Våra besöksställen i Kristianstad är stadens tyghus med museum, konsthall, hörsal samt kafé och butik. Vi har också ett filmmuseum och ett järnvägsmuseum i Kristianstad. I Åhus behandlar museet den medeltida staden.

Då vår nuvarande antikvarie som har varit ansvarig för kommunkontakter gått vidare till nya utmaningar söker vi nu en ersättare.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår att utveckla samverkan mellan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne och de kommuner som saknar egen antikvarisk kompetens, samt delta i byggnadsfunktionens löpande verksamhet.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen inom det kulturhistoriska området med bebyggelseantikvarisk inriktning. Du är intresserad av att arbeta utåtriktat och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är social, initiativrik, kreativ och lyhörd samt har god organisations- och samarbetsförmåga. Det är meriterande med erfarenhet från kulturhistoriskt arbete, kännedom om kommunal förvaltning och samhällsplanering samt erfarenhet från arbete med anknytning till PBL. Du ska kunna ta fram bra samarbetsprojekt. Körkort krävs.

Ansökan

Ansökan med personligt brev och CV skall vara oss tillhanda senast 25 oktober 2017. Ange ref nr 3/2017. Tala om tidigaste tillträdesdag och gärna också löneanspråk. Skicka ansökan till jobb@regionmuseet.se. Det går också bra att skriva till Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22 Kristianstad.

Refnummer

3/2017

Sista ansökningsdag

25/10

Mer information

Upplysningar lämnas av
Johan Dahlén
verksamhetsledare
044-13 58 31.
Kerstin Ingelmark
Facklig företrädare för SACO, DIK-förbundet,
044-13 52 57.