Museer som integrativa arenor

En man och en kvinna i samspråk.

Regionmuseet har tillsammans med Malmö högskola initierat ett nytt forskningsprojekt vars övergripande syfte är att öka kunskapen om hur museer kan bli integrativa arenor.

Forskning visar att muserna har denna potential, men att det behövs en kunskapsutveckling på området. Grundidé är att målgruppen (tredjelandsmedborgare - nyanlända som har fått asyl) ska känna att museet är en relevant plats för dem. Dragan Nikolic, etnolog från Regionmuseet Kristianstad ingår i styr- och referensgruppen för forskningsprojektet. Huvuddelen i samarbete går ut på att Regionmuseet Kristianstad står värd för en pilotstudie.

Tillsammans ska vi hitta metoder för hur museer ska kunna arbeta med nyanlända. Den 4:e oktober genomfördes en workshop i såväl museets samlingar som i basutställningar där museets anställda med hjälp av olika pedagogiska metoder arbetade med fokusgrupper om ca 40 Sfi-elever från Folkuniversitetet Kristianstad. Forskare från Malmö högskola genomförde deltagande observationer som sedan blir till grund för en analys om hur museer kan och ska vara integrativa arenor.

Mer information

Dragan Nikolic, etnolog dragan.nikolic@regionmuseet.se
044-13 52 47

Med stöd av

Logotyp för Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond. Överst EU-flaggan, under det namnet på fonden.

I samarbete med

Logotyp för Malmö Högskola.
Logotyp för Folkuniversitetet.