Wifi på museet

En wifi-symbol, tre bågar ovanför en punkt.

Under en tid har vårt wifi-nät legat nere, men nu är det tillbaka och nu ingår vi i Kristianstads öppna nät.

Det öppna nätet finns på fler än 20 ställen i kommunen och finns som en service för medborgare och besökare.

Vill du surfa får du ansluta till wifi-nätverket som heter "Christianstad". Nätet är helt öppet och kräver ingen registrering. Säkerheten är så hög som det är möjligt med ett öppet nät, men du bör avstå från att göra bankärenden eller liknande som hanterar känsliga personuppgifter. Du behöver inte logga in och du kommer i de flesta fall att anslutas automatiskt i fortsättningen, även på andra platser där det öppna nätet finns.

Nätet är begränsat till internetsurfning och har en hastighet på upp till 2 Mbit per sekund per ansluten användare och enhet. Kristianstads kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar på egen risk.

Mer information

kristianstad.se/wifilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster