Vi söker en pedagog/intendent med särskilt ansvar för Filmmuseet