Förstärkningar till museet

Vi söker en antikvarie med fokus på det gröna kulturarvet, men även en avdelningschef för publikupplevelser.

Avdelningschef

Ansökningstiden för tjänsten har gått ut.

Antikvarie med kunskap om landskap och grönt kulturarv

Ansökningstiden för tjänsten har gått ut.

Avdelningschef

Ansökningstiden har gått ut.

Antikvarie

Ansökningstiden har gått ut.