Vi vann Årets samtidsdokumentation

Folk på en tågstation. I vänsta förgrunden ryggen på en polis.

Regionmuseet Kristianstad har tillsammans med Kulturen i Lund, Malmö museer och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet vunnit pris för Årets samtidsdokumentation 2019. Vi fick priset för dokumentation som gjordes av flyktingmottagningen med start hösten 2015.

Vinnaren utses av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige – och priset delades ut på Sveriges Museers vårmöte.

Med start hösten 2015 ökade flyktingströmmen till Sverige, och runt 1000 personer per dag sökte asyl i Sverige.Ett dokumentationsprojekt initierades av Regionmuseet Kristianstad och omedelbart involverades Kulturen, Malmö Museer och Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds universitet. Initialt fanns det knappa resurser, men ett omfattande arbete sattes igång. Senare, våren 2016, beviljades medel från Kultur Skåne och Statens Kulturråd.

Bland materialet som samlades in finns artefakter, bilder, berättelser, barnteckningar, intervjufilmer och videoupptagningar. Redan har materialet använts i utställningsproduktion, i samband med vetenskapligt artikelskrivande, föredrag och i form av en rapportfilm. Materialet kommer också inom kort finnas tillgängligt för framtida forskning.

Vi är väldigt glada och stolta över den här utmärkelsen. Tack vare ett gott samarbete med andra institutioner i regionen kunde vi snabbt reagera och göra en relevant dokumentation över en situation som påverkade och än i dag påverkar hela Sverige", säger Anna Hansen, museichef på Regionmuseet Kristianstad.

Motivering Årets Samtidsdokumentation!

I ett långvarigt, genomtänkt och varierande samarbetsprojekt lyckas de fyra institutionerna belysa ett av de mest brännande och aktuella samhällsområdena i vår samtid. Projektet har arbetat med beprövade etnografiska metoder men har också på ett förtjänstfullt sätt utvecklat nya i samverkan mellan museer, universitet och civilsamhälle. Dokumentationen har genererat ett brett och rikt material som omfattar hela flyktingmottagandet ur skilda perspektiv. Sammantaget är projektet Flyktingdokumentation en gedigen och inspirerande samtidsdokumentation till glädje och nytta för samhälle och museiverksamhet idag, men också för framtida och fördjupande historieskrivning.

Framtida forskningsprojekt

Regionmuseet Kristianstads forskningsansvarige Dragan Nikolic, som initierade Flyktingdokumentationen och koordinerade den i fält, har redan påbörjat ett nytt forskningssamarbete med Malmö universitet och Lunds universitet. Fokus för detta forskningsinitiativ kommer ligga på mottagningsprocessen där volontärarbete, aktivism och det civila samhällets engagemang analyseras. Forskningen ska resultera i en antologi, dokumentärfilmsproduktion samt ny metod för samverkan och etnografi i krissituationer.

Kontaktperson

Dragan Nikolic
Forskningsansvarig Regionmuseet Kristianstad
044-13 52 47

Bildcredit

Matso Pamucina/Malmö museer

Pressmeddelande

Pressmeddelande med bilder för publicering finns i vårt nyhetsrum.

» Pressmeddelande Årets samtidsdokumentationlänk till annan webbplats