Regionmuseet beviljas 3 miljoner från EU

Regionmuseet Kristianstad har beviljats en ansökan om EU-medel från Erasmus+ för att utveckla pedagogiska metoder för olika målgrupper genom att använda ett maker space.

Regionmuseet är just nu i full gång med att planera för att skapa ett maker space – ett kreativt rum inriktat mot vuxna besökare. Idén är att utgå från museets samlingar och använda dem som inspiration i skapande och att ta upp äldre tekniker och mönster i nya sammanhang. Det blir ett sätt att lyfta fram de stora samlingar museet har och använda dem mer aktivt, samtidigt som det handlar om att skapa mer aktivitet och erbjuda besökarna nya sätt att interagera med museet.

Nu har Regionmuseet beviljats nästan 3 miljoner svenska kronor för att utveckla kreativa aktiviteter för olika målgrupper. I projektet ingår också parter från Kroatien, Ungern, Italien, Danmark och Lettland.

Det ska bli väldigt roligt att samarbeta med parter från alla delar av Europa, det kommer att ge oss många nya idéer, inspiration och insikter. Vi hoppas att projektet kommer att leda till att vi kan nå personer som inte besöker oss så ofta idag. Genom detta kommer vi att kunna erbjuda helt nya former av aktiviteter som anpassas efter olika personers intressen, behov och förutsättningar" säger Anna Hansen, museichef.

Projektet startar i september och kommer att pågå i tre år. Under projekttiden ska olika metoder testas, utvärderas och förbättras. Dessutom ska det projektet undersöka hur samlingarna kan användas utan att ta skada. Projektet heter ”Creative Making for Lifelong Learning” och det är lärande genom att använda samlingar för kreativt skapande som står i fokus för projektet.