Skate 2019 på C4 Shopping

Under en veckas tid kommer Skate 2019 tillbaka till Kristianstad. Efter att ha varit uppe i Umeå och vänt är utställningen tillbaka i Kristianstad, och nu står den på C4 Shopping.

 Utställningen är en del av Skateboardkulturen, ett projekt av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Bryggeriets gymnasium i Malmö, Blekinge Tekniska Högskola och lokala skateföreningar runtom i landet. Inom ramen för projektet produceras även skatefilmfestivalen Smörgåsboard och skatekonferensen Pushing Boarders. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Utgångspunkten för projektet är att belysa en växande subkultur ur olika perspektiv. Projektet har samlat material till en turnerande utställning med fokus på ungdomar och minoriteter inom skateboardkultur. I varje moment har målsättning varit att arbeta med och för skateboardkultur och att låta ungdomarna berätta med egna ord.

Plats

C4 Shopping

Utställningstid

20–28/8

Samarbetspartner

Logotyp för C4 Shopping

Finansiär

Logotyp för Allmänna arvsfonden.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad. Till vänster en pil som pekar neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet Kristianstad.
Logotyp för Bryggeriets gymnasium i Malmö.
Logotyp för Blekinge tekniska högskola.
Logotyp för Riksantikvarie ämbetet