Demokrativecka på museet

Med anledning av utställningen Fira Demokratin! som vi visar till och med november anordnar vi en demokrativecka där museets personal ger olika inspel på temat demokrati.

Först ut är Marika Reuterswärd, konsthallschef som kommer att prata om hur kampen för rösträtt speglas i konsten?

» 8/10 kl 12.00 Vad kvinnor vilja!

Onsdag och torsdag blir det två visningar i vår fasta utställning om Skåne, tidernas Skåne.

» 9/10 kl 12.00 Om passtvång och lösdriveri i 1800-talets Sverigeöppnas i nytt fönster
» 10/10 kl 12.00 Om passtvång och lösdriveri i 1800-talets Sverige

Sist ut är Maria Sträng, byggnadsantikvarie som kommer att prata om demokratins byggnader.

11/10 kl 12.00 Demokratins byggnader