Vi byter telefonnummer 24/2

Vi kommer den 24/2 att byta ut alla våra telefonnummer i samband med byte av växel.

Under många år har vi varit en del av Kristianstads kommuns växelsystem, men med ändrade behov har vi nu valt att välja en helt egen lösning. Därför kommer vi den 24/2 kl 9.00 byta telefonnummer, vår nummerserie kommer att börja på 044-620 19 00. Alla anställda kommer att ha mobiltelefonnummer som börjar på 0707-84 19 xx. Våra gamla nummer kommer vidarekopplas under en kortare period.

Löpande under måndagen kommer alla nummer bytas ut på hemsidan, men under en övergångsperiod kan det finnas felaktigheter i numrena. Har du några frågor ring vår växel på 044-620 19 00. Denna kommer i fortsättningsvis vara bemannad alla dagar i veckan.

Växelnummer

044-620 19 00

Järnvägsmuseet

044-620 19 01

Filmmuseet

044-620 19 02

Åhus museum

044-620 19 03

Café Miró

044-620 19 04

Arkiv

044-620 19 05

Bokning

044-620 19 06