Vatten, stan är full av vatten…

Ingen i Kristianstad har väl kunnat undgå att vattenståndet i Helgeå är väldigt högt just nu. Med anledning av detta har Regionmuseet letat i sina gömmor och hittat en kort film som togs fram till en utställning för 10 år sedan.

Filmen visar bilder och filmklipp från ett flertal översvämningar i Kristianstad från 1910 – 2007. Från lördag 29/2 till lördag 7/3 visar vi denna film i hörsalen kontinuerligt under museets öppettider, kl 11-17, med undantag för onsdag 4/3 kl 13-14.30.

En av museernas viktiga roller i samhället är att med vår kunskap om historien bidra med perspektiv på nutiden. Nu har våra besökare chansen att få hjälp att minnas översvämningar i Kristianstad genom 100 år bakåt i tiden!

Historik kring översvämningar i Kristianstad

På Kristianstads kommuns hemsida finns bra information om hur de jobbar med skydd mot översvämningar och kort historia om tidigare översvämningar.

Sen 1905 mäts vattennivåerna i Helgeå. De tre högsta vattennivåerna mättes upp under 1917, 1928 och 2002. Allvarligast var läget 2002 då vattennivån i Helgeå mättes till 2.15 meter över havsnivån. Den 27 februari vid lunchtid mättes vattenståndet till 1.98 m.

» Följ gärna utvecklingen på Kristianstads kommuns hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Några fler bilder från filmen

Svartvit bild från 1910 på översvämningar i Kristianstad
Svartvit bild på en man som balanserar på en spång.
Tivoliparken i Kristianstad översvämmad 2002.
Ett flygfoto från 2007 på ett översvämmat Vattenrike.