Världens första antikvariehund

Möt Pascal, världens första antikvariehund.

Vi har alldeles nyligen anställt Pascal, världens första antikvariehund som både kan åldersbestämma tegelpannor och välja kulörer. Se mer i filmen.