Från röjningsrösen till minnesmärken

I det skånska skogslandskapet göms mängder med historia. Att se dessa värdefulla kulturmiljöer kräver ofta ett tränat öga.

Under många år har arkeologer på Regionmuseet i Skåne inventerat och registrerat tusentals lämningar från olika tider inom ramen för ett nationellt projekt, Skog & historia.

Vi vill med skriften Från röjningsrösen till minnesmärken. Kulturlämningar i skånska skogar sprida kunskapen om dessa dolda kulturmiljöer och hur du själv kan få syn på dem ute i skogen. Spåren efter människan är många och ofta av helt olika karaktär. Här kan du få tips och råd om hur du själv kan hitta dessa spår. Nu i dessa tider när vi ska röra oss utomhus utan nära kontakt är en tur i skogen en utmärkt sysselsättning under sommaren. Kanske hittar du resterna efter en inhängnad, en gammal källa eller kanske en boplats, allt i en skog du trodde du kunde allt om.

Skriften är skriven av arkeologen och projektledaren Brita Tronde som har en lång erfarenhet om skogsinventeringar.

Ladda ner skriften