Välkomna till en dialog om Åhus museum

Regionmuseet i Skåne tillsammans med Kristianstads kommun bjuder in till ett samtal kring Åhus museums framtid. Obs. Föranmälan per e-post eller telefon.

Verksamheten bedrivs under två månader på sommaren och några dagar kring påsk, resten av året håller museet stängt. Under sommaren i år hade museet glädjande nog ett stort antal besökare. Regionmuseet har en ansträngd ekonomi, och har föreslagit att Åhus museum ska läggas ned om ingen långsiktig lösning kan hittas för driften. Regionmuseet genomför därför en bred dialog med berörda myndigheter och lokala intressenter.

Ni är välkomna till ett möte där Regionmuseet som driftansvarig och Kristianstads kommun som hyresvärd vill ha en dialog och välkomnar olika förslag och idéer om museets och fastighetens framtid.

Program

Museichef Anna Hansen inleder med att berätta om verksamheten vid Åhus museum och därefter öppnar ordförande Radovan Javurek för frågor, förslag och dialog.

Välkomna!

Radovan Javurek, Ordförande, Regionmuseet i Skåne

Anna Hansen, Landsantikvarie/Museichef

Tid och plats

Tisdag 20 oktober klockan 18-19.30, Aoseum i Åhus.

Anmälan

På grund av det rådande läget, där vi måste säkerställa att det går att hålla avstånd till varandra, är det begränsat antal platser. Anmäl därför din medverkan på mail info@regionmuseet.se eller på telefon 044-620 19 00