Idéinsamling för Åhus museum pågår!

Regionmuseet har en ansträngd ekonomi. Vi tittar därför på en avveckling av Åhus museum om ingen långsiktig lösning kan hittas. Vi vill ha dina briljanta idéer för att hjälpa oss framåt.

Verksamheten bedrivs under två månader under sommaren och några dagar kring påsk. Resten av året är Åhus museum stängt. Kostnaden är 500.000 kr per år för hyra, drift och personal. Vi söker idéer och förslag! Mejla din idé till info@regionmuseet.se

Idéer och förslag från mötet 21 oktober i Åhus

  • Turistbyrån bör (återigen) bemanna och ha sin verksamhet i Åhus museum.
  • Gör Åhus museum till ett museum för Nils Trydings samling av Miróaffischer.
  • Lägg ned verksamhet på Regionmuseet i Kristianstad för att satsa på Åhus museum.
  • Hyr ut övervåningen i Åhus museum.
  • Ideella krafter kan ta över.
  • Ta entréavgift för Åhus museum.
  • Skapa ett kafé.
  • Dra ned på tjänster på Regionmuseet som gäller just Region Skåne eftersom de dragit ned på budgeten.
  • En hyressänkning från Kristianstads kommuns sida.
  • Visa design från Åhus (produkter, föremål etc från producenter av design/formgivning/inredning)