Personal

Här finns alla anställda på Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. För att skicka e-post, klicka på namnet. Annars är det fornamn.efternamn@regionmuseet.se som är adressen. Vid dubbla efternamn används bara första namnet.

Ledning

Museichef/Landsantikvarie i Skåne

Svartvitbild på en kvinna.

Biträdande museichef

Svartvit närbild på en kvinna.

Personalchef
Chef för avdelningen för service

Svartvit bild på en man.

Avdelningen för publikupplevelser

Chef för avdelningen för publikupplevelser.

Utställningar

Intendent – Järnvägsmuseet

Svartvitbild på en kvinna.

Butik och reception

Museivärd – ansvarig för butik och reception

Svartvitbild på en kvinna.

Museivärd – bokningsansvarig

Svartvit bild på en kvinna.

Café Miró

Kristianstads konsthall

Intendent/curator

Svartvit närbild på en kvinna.

Projektledare, Skåneleden Konst In Motion

Svartvit bild på en kvinna.

Avdelningen för kunskapsuppbyggnad

Dokumentation och samlingar

Intendent; samlingar
(Föräldrarledig)

Svartvitbild på en kvinna.

1:e intendent; faktarum/samlingar.

Svartvitbild på en kvinna.

Forskningsansvarig

Svartvit bild på en man.

vik. Intendent; samlingar

Kulturmiljö

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Svartvitbild på en kvinna.

Antikvarie – landskap

Svartvit bild på en kvinna i glasögon.

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Landskapsvetare

Svartvitbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie,
inriktning industrihistoria
Kontaktperson, Skånes kommuner

Svartvit närbild på en kvinna.

Byggnadsantikvarie

Svartvitbild på en kvinna.

Avdelningen för service

Personalchef
Chef för avdelningen för service

Svartvit bild på en man.

Personal och ekonomi

Personaladministratör

Svartvitbild på en kvinna.

Ekonomiassistent

Svartvitbild på en kvinna.

Tekniker

Museitekniker

Svartvit bild på en kvinna med keps och glasögon.

Museitekniker – Järnvägsmuseet

Svartvit bild på en man.

Museitekniker

Svartvitbild på en kvinna.

IT och kommunikation

Informatör/pressansvarig

Svartvit bild på en man.