Pressmeddelande – Skatekulturen

Sedan hösten 2016 driver Regionmuseet Kristianstad ett projekt med syftet att skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen. Målet är att tillsammans med ungdomar och unga vuxna skate-boardåkare producera en inkluderande pop-up vandringsutställning om skateboardkulturen med inkluderande mobila skateramper, en skatetävling, Nordisk skateboardfilmfestival samt en digital plattform för personliga berättelser, foto-, film- och skatespråkupplevelser.

Med pop-up utställningen som kan finnas på andra platser än museer, i större och mindre städer och orter utan skateparker, kan fler ta del av skateboardkulturen. Utställningen kommer att turnera runt sommaren 2019.

Nu har arbetet kommit till den punkten att vi behöver få in synpunkter från de orter där utställningen kommer att stanna till. Därför har vi nu den 29 april bjudit in representanter från varje besöksort: Falköping, Göteborg, Karlstad, Kristianstad, Leksand, Malmö, Stockholm och Umeå till en heldag i Kristianstad. Personerna sitter med i skateföreningar på respektive ort och har visat intresse för att ta emot utställningen. På plats i Kristianstad kommer vi att presentera utställningen, hur arbetet fortlöper och även öppna för dialog om det fortsatta samarbetet med varje lokal skatescen.

Mellan kl 09.30 och ca kl 10.30 kommer vi att introducera utställningen och de olika skate-scenerna. Det är den bästa tiden för eventuell press att delta. Det finns även människor tillgängliga för frågor och intervjuer en liten stund därefter. Sedan håller vi på med samtal och presentationer fram till ca kl 15.30.

Hela projektet är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Bryggeriets gymnasium i Malmö och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet finansieras av med medel från Allmänna arvsfonden.

Kickoffen kommer att äga rum på Regionmuseet Kristianstad 29 april med start 09:30. Hör gärna av er till Roger Tónlist om ni är intresserade av att komma.

Kontakt

Roger Tónlist,
Projektassistent, Skateboardkulturen
0738-53 71 60

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Till vänster en pil som pekar 
neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet 
Kristianstad. Under står det Landsantikvarien i Skåne.

Finansiärer