Pressmeddelande – Ny chef klar för Regionmuseet

Till vänster en halvfigursbild på en kvinna som håller en kaffekopp. Till höger museets entré.

Nu är det klart med ny chef för Regionmuseet Kristianstad. Anna Hansen tar över som chef efter Barbro Mellander som går i pension.

Anna kommer från posten som VD på NCK - The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity i Östersund. Hon är samtidigt forskningschef och internationell samordnare på Jamtli. Innan sin nuvarande post var hon avdelningschef på avdelningen för dokumentation och forskning på Jamtli.

Hon har en filosofie doktorsexamen i historia vid Uppsala Universitet och en gymnasielärarexamen med historia och engelska som huvudämnen.

Maria Ward, styrelseordförande för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne:

Jag välkomnar Anna som chef för Regionmuseet Kristianstad, hon kommer med sin erfarenhet, sitt engagemang och sin kompetens vidareutveckla Regionmuseet som viktig mötesplats i en allt mer komplex samtid där kulturarvs- och kulturmiljöfrågor blir allt viktigare.

Under rekryteringen har representanter från de tre huvudmännen, Kristianstads kommun, Region Skåne och Skånes hembygdsförbund deltagit, tillsammans med representanter från SACO, Vision och Kommunal. Alla är överens om att Anna Hansen är en mycket lämpad person att leda arbetet på Regionmuseet Kristianstad vidare.

- Efter vårt möte med Anna var vi alla tre representanter överens om att hon motsvarar de krav och förhoppningar som de anställda har säger Peter Wirblad, fackrepresentant för Vision. Med Anna kommer Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne fortsätta utvecklas och det ser vi framemot.

Anna tillträder sin tjänst 6 november.

CV i urval

November 2012 –
VD vid The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB (NCK) samt forskningschef och internationell samordnare vid Jamtli, Östersund.

April 2008 – november 2012
Forskningschef/Avdelningschef för avdelningen för dokumentation och forskning vid Jamtli, Östersund.

Juli 2001 – augusti 2006
Forskarutbildning historia, Uppsala Universitet. Filosofie doktorsexamen avlagd september 2006. Avhandlingstitel: Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet.

Januari 1995 – juni 2001
Gymnasielärarutbildning, Uppsala Universitet, huvudämnen historia och engelska.

Om Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne.

Landsantikvarien i Skåne är en resurs och ett kunskapscentrum som bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i Skåne. Vårt ansvar är att belysa Skånes historia, kulturarv och kulturmiljöer på ett allsidigt sätt. Vi sprider kunskap och ger kulturella upplevelser genom att vara rörliga, uppsökande, tillgängliga och serviceinriktade.

Regionmuseet Kristianstad är ett av tre museer i länet med regionalt uppdrag. Museichefen och Landsantikvarien i Skåne, Barbro Mellander, har ansvar för länets icke statliga kulturmiljövård. Vi strävar efter att vara ett stöd till allmänheten, civilsamhället, kommunerna och regionen inom vårt specialområde, kulturmiljöfrågor. Detta gör vi genom samarbete med länsstyrelsen, kommuner, skolor, lokala museer och hembygdsrörelser, föreningar och privatpersoner. Dessutom förnyar vi ständigt museets samlingar genom insamling, lokalhistorisk dokumentation och vård.

En halvfigursbild på en kvinna som håller en kaffekopp, Anna Hansen, tillträdande chef för Regionmuseet Kristianstad.

Anna Hansen, tillträdande chef för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.

(Klicka på bilden för att få upp den högupplöst) Foto: NCK

Kontakt

Anna Hansen, tillträdande chef
0709-582428

Maria Ward, styrelseordförande
0705-21 60 08