Anna Hansen tillträder som chef

Idag tar Anna Hansen över som chef på Regionmuseet Kristianstad och rollen som Landsantikvarie i Skåne.

Jag är glad att vara här och jag ser fram emot att lära känna staden och museet säger Anna.

Anna kommer från posten som VD på NCK - The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity i Östersund. Hon var samtidigt forskningschef och internationell samordnare på Jamtli. Innan dess var hon avdelningschef på avdelningen för dokumentation och forskning på Jamtli.

Anna har en filosofie doktorsexamen i historia vid Uppsala Universitet och en gymnasielärarexamen med historia och engelska som huvudämnen.

Hon tar över rollen som chef för Regionmuseet från Barbro Mellander som går i pension. Barbro har varit på museet sedan 2000.

Om Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne.

Landsantikvarien i Skåne är en resurs och ett kunskapscentrum som bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i Skåne. Vårt ansvar är att belysa Skånes historia, kulturarv och kulturmiljöer på ett allsidigt sätt. Vi sprider kunskap och ger kulturella upplevelser genom att vara rörliga, uppsökande, tillgängliga och serviceinriktade.

Regionmuseet Kristianstad är ett av tre museer i länet med regionalt uppdrag. Museichefen och Landsantikvarien i Skåne, Anna Hansen har ansvar för länets icke statliga kulturmiljövård. Vi strävar efter att vara ett stöd till allmänheten, civilsamhället, kommunerna och regionen inom vårt specialområde, kulturmiljöfrågor. Detta gör vi genom samarbete med länsstyrelsen, kommuner, skolor, lokala museer och hembygdsrörelser, föreningar och privatpersoner. Dessutom förnyar vi ständigt museets samlingar genom insamling, lokalhistorisk dokumentation och vård.

Kontakt

För intervjuer kontakta Anna Hansen direkt på 044-13 57 90.

Övriga frågor kontakta Lasse Hörnäs, informatör, 044-13 57 34.

Pressbild

Klicka för att få upp bilden i större version

Närbild på en leende kvinna.

Fotograf: Evelyn Thomasson