Pengar till projektutveckling

I förgrunden ett vattendrag, kantat av vass.

I fredags (10/11) fick vi den glädjande nyheten att Regionmuseet Kristianstad och Kristianstads konsthall beviljats utvecklingsbidrag från Region Skåne för två kommande projekt.

Regionmuseet beviljades pengar för sitt samarbetsprojekt som heter Kulturarv för ett Sverige som håller i ihop. Projektet syftar till att ge kompetensutveckling för personal vid ABM institutioner i Skåne och kulturarvs-institutioner med verksamhetsbidrag från Region Skåne. Detta görs i form av en seminariedagar med föreläsare, workshop och eget instuderingsmaterial. Kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i den nya statliga kulturarvspolitiken och den aktuella debatten kring kulturarvsfrågor.

Ett av syftena med projektet är hur vi inom kulturarvsområdet kan minska spänningarna och den sociala oron i samhället. Nätverket ABM-Skåne med arkiv, museer och bibliotek i regionen står bakom ansökan och svarar för genomförandet. Regionmuseet är projektägare och ansvarar för samordning och administration.

Platsspecifik konst genom tvärvetenskapligt samarbete

Kristianstads konsthall har beviljats pengar till sitt projekt Man and Biosphere där konsthallen arbetar tillsammans med konstnären Caroline Mårtensson, Biosfärkontoret och Naturum Vattenriket för att skapa platsspecifika konstverk i Vattenriket. Målet med projektet är att problematisera, belysa, och diskutera den specifika och komplexa situationen av stigande havsnivåer och dess påverkan på det skånska landskapet och livsmiljön. Projektet innefattar publika evenemang, vandringar och workshops och kommer kulminera i en utställning i på Kristianstads konsthall hösten 2018. Projektet har tidigare beviljats pengar från Sparbanksstiftelsen.

Bildcredit

Kristianstads kommun, Claes Sandénlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Ett Sverige som håller ihop

Barbro Mellander, senior advisor,
0733-42 03 97

Man and Biosphere

Marika Reuterswärd, konsthallschef, 044-13 51 14