Pressmeddelande: Stenens röst

Kristianstads konsthall utforskar det beständiga och oförgängliga när moderna konstnärer får göra sina tolkningar av ett av de äldsta materialen som använts inom konsten: stenen!

Stenar och berg består av olika mineraler, metaller och kvarts. De står för något beständigt och oförgängligt, men varar samtidigt inte för evigt. Det är ett material som formas av naturens och människans krafter. Sten eroderar, spricker, huggs, slipas och förs bort på olika sätt från sin ursprungliga plats. Sten bär på naturens och människans historia och berättelser.

I nordöstra Skåne finns ”Stenriket”. Det är en geografisk plats där svensk stenindustri bryter och förädlar natursten. Diabas - det svarta guldet - bryts i dessa trakter och stenens inflytande i området är tydlig med sin mer än 100-åriga historia av stenindustrin.

Många konstnärer sökt sig hit för att arbeta med och uttrycka sig i det hårda materialet. Hur konstnärer förhåller sig till sten som material har förändrats genom åren. Från att tidigare skapat stora skulpturer och monument arbetar idag flera konstnärer med sten på mer filosofiska och idébaserade sätt.

- Sten är ett av de material som konstnärer använt genom alla tider. Nu vill vi på Kristianstads konsthall visa hur dagens konstnärer använder materialet på nya sätt säger Marika Reuterswärd, konsthallschef och curator för utställningen.

Utställningen Stenens röst presenterar fyra konstnärer som använder sten som utgångspunkt i sin konst. De utforskar hur människan förhåller sig till sten som material, objekt och spegling av oss själva – filosofiskt, vetenskapligt och andligt.

Till utställningen finns en trycksak producerad som ger fler aspekter av stenens karaktär genom ytterligare material av de deltagande konstnärerna, samt med en text av Johan Redin, filosof med inriktning på kulturgeologi.

Ta med en sten!

Du bidra till utställningen genom att lämna en sten i konsthallen.

Pressvisning

1/2-11.00

Medverkande konstnärer

Mer info

Marika Reuterswärd
Konsthallschef/curator
044-13 51 14

Lasse Hörnäs
Informatör
044-13 57 34

Programpunkter kring utställningen

Vernissage

Lördag 3 februari kl. 11-16. Utställningen invigs kl. 14 av Elisabeth Millqvist, chef/konstnärlig ledare för Wanås Konst.

Lunchvisningar

Tisdagar kl 12. 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 10/4, 24/4

Halvdag busstur till Stenriket samt konstworkshop

Lördag 21/4 Kl 12 - 16.30.

Hugg din egen sten!

Torsdag 3/5 kl 15-18.

Besök på Marmor & Granit i Kristianstad.

Mer information om respektive programpunkt finns i kalendariet

Öppettider konsthallen

Under pågående utställning
september–maj:
tisdag–söndag: 11.00–17.00
juni–augusti:
alla dagar klockan 11.00–17.00

Lov & helgdagsöppetöppnas i nytt fönster