Invigning av minnesmärken för romska platser

De minnesmärken över romska platser som ska placeras ut.

Fram till 1959 fick de svenska romerna aldrig stanna längre än tre veckor på samma plats, men de återvände gärna år efter år till de platserna. Nu inviger landshövding Anneli Hulthén den första av fem stycken minnesplatser som har särskild betydelse.

I slutet av 1800-talet anlände en grupp romer till Sverige, fram tills 1959, då de fick möjlighet att folkbokföra sig, levde de här som statslösa. Hänvisade till ett liv i utanförskap med ständiga uppbrott, de fick som längst stanna på en plats i tre veckor. Den här gruppen går idag under benämningen svenska romer. Vissa platser återkom de till år efter år. Det kunde bero på att det var en årlig marknad eller att folk var vänligt inställda till att ha romer på plats och att man behövde deras tjänster.

Sedan 2016 bedriver Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Romska Kulturcentret Malmö projektet Romska platser. Syftet med projektet är att synliggöra några av dessa platser och levandegöra en immateriell del av kulturarvet, kopplat till landskapet. Nu har vi tillsammans kartlagt några viktiga platser i de svenska romernas historia och nu kommer vi att placera ut fem stycken minnesmärken på dessa platser runt om i Skåne.

Minnesmärkena har olika teman utifrån platsens betydelse och på specialdesignade skyltar berättas om livet i lägren, om de många mötena med majoritetsbefolkningen, om hur man försörjde sig, om marknaden och inte minst om den romska kulturen.

Platser och tema

 • Kivik – Kiviks marknad
 • S:t Olof – Att mötas
 • Degeberga – Kultur och språk
 • Arkelstorp – Arbete och överlevnad
 • Bromölla – Livet i lägret.

Schema för invigningsdagen 26/4.

Medier inbjuds att vara med på hela eller delar av invigningsdagen den 26/4.

8.30 bussen lämnar S:t Jörgen i Malmö. Vill ni åka med bussen hela dagen vänligen anmäl er till elisabeth.ekstam@regionmuseet.se

10.00 Samling klockan 10 00 på marknadsplatsen i Kivik kl 10.00 – södra delen, Tittutbacken. Regionmuseets chef Anna Hansen tillsammans med Erland Kaldaras, Romska kulturcentret i Malmö, klipper bandet. Därefter talar landshövding Anneli Hulthén och ordförande för Region Skånes kulturnämnd Maria Ward.

Flera av de romer som bidragit med berättelser kommer medverka och förhoppningsvis även boende och föreningar i trakten. Lelo Nika spelar romsk musik, vi bjuder även på kaffe, te och saviako.

Övriga platser och hållpunkter

 • Sankt Olof kl 11.20 – Österlenvägen, mitt över järnvägsstationen
 • Degeberga kl 12.20 – Forsakarsvägen, intill Degebergaskolans gymnastiksal
 • Lunch på Regionmuseet Kristianstad kl 13.20
 • Arkelstorp kl 14.30 – Mannestadsvägen, snett emot Icabutiken
 • Bromölla kl 15.30 – Kristianstadvägen, infart mellan Kråkeslättsvägen och Långmossavägen

Är ni intresserade av att vara med vid de olika punkterna kontakta gärna Regionmuseets informatör Lasse Hörnäs, lasse.hornas@regionmuseet.se 044-13 57 34. Detta för att underlätta om vi skulle råka ut för förseningar under dagen.

Pressbild

Bilden får användas vid publicering, men fotograf Torkel Edenborg ska anges. Klicka på bilden för högupplöst version.

Minnesmärket på plats på Kiviks marknadsplats, i bakgrunden havet.

Tack till

Det är många som på olika sätt bidragit till detta projekt. Ett stort tack till alla.

Särskilt vill vi tacka de privata markägare och kommuner som upplåter mark till minnesskyltarna.

Tack till de många privatpersoner som på olika sätt bistått med information och minnesbilder från när romer kom till byar och orter i Skåne.

Tack även till Gärds härads hembygdsförening, Oppmanna Vånga hembygdsförening, Ivetofta hembygdsförening, Tommelilla hembygdsförening och till Kiviks museum.

Ett stort tack till de markägare som upplåtit plats för skyltarna.

 • Kivik – Axels Tivoli
 • Sankt Olof – Henrik von Görtz
 • Degeberga – Kristianstad kommun
 • Arkelstorp – Kristianstad kommun
 • Bromölla – Bromölla kommun

Kontaktpersoner

Elisabeth Ekstam, projektledare Regionmuseet Kristianstad 044-13 57 28 elisabeth.ekstam@regionmuseet.se

Helene Stalin Åkesson, projektledare Regionmuseet Kristianstad 0709-64 06 04 helene.stalin@regionmuseet.se

Erland Kalderas, projektledare Romska Kulturcentret Malmö 0707-25 91 11

Hemsida

Till skyltarna finns även en speciell hemsidan där det finns mer information, men även karta till var skyltarna finns.

»romskaplatser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektfinansiärer

Logotyp för Region Skåne.
Logotyp för Länsstyrelsen Skåne.
Logotyp för Kulturrådet