Pressmeddelande: Man and Biosphere – Prekära situationer

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and Biosphere- prekära situationer, utgår från platsen: Kristianstads Vattenrike som delvis är beläget under havsnivå, med Sveriges lägsta markpunkt, och handlar om den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna.

I Sverige är vi ännu relativt förskonade från effekterna av ett förändrat klimat och det kan vara svårt att ta till sig vad som sker globalt. Kristianstads blev en gång placerat i det våtmarkstäta området på grund av försvarsstrategiska skäl, men idag innebär läget istället en utsatthet i samband med extremväder, vilket kommer att förstärkas ytterligare i och med/genom pågående klimatförändringar.

Hur ser samspelet ut mellan konst och vetenskap? Kan konst lyfta fram andra och nya perspektiv, påverka och skapa oväntade reaktioner? Kan vi med konstens hjälp även skapa ökat engagemang hos alla för klimatet? Med sitt publika program och vandringar har utbyten gjorts med en rad forskare och konstnärer inom fältet på platser runtom i Vattenriket. Vandringarna som ska ses som en metod för utbyten mellan olika kunskaper i förankring till den plats som det talas om.

Det tvärvetenskapliga perspektivet spelar en viktig roll genom att visa på att det inte bara finns ett problem och en lösning utan ett helt spektra av utmaningar. Den ekologiska läskunnigheten i samhället minskar, och när den gör det så ser vi inte längre hur vi påverkar det ekosystem vi är en del av.” Caroline Mårtensson, konstnär.

Tidigare i projektet

Projektet är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, och statsvetaren Johannes Stripple, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad, Lunds universitet, Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad.

Med stöd av Region Skåne och Sparbanken Skåne.

Detta har hänt tidigare i projektet:

2017

9 juni Uppstart av Man and Biosphere – Prekära situationer projektet. Naturum Vattenriket

2018

18 maj Kristianstads kulturnatt. Presentation av projektet; konsert med Gaby and the Guns – Tyst vår, i samverkan med Nilsmagnus Sköld; konstfilm ur klimatperspektiv med Sunshine Socialist Cinema med Kalle Brolin och Kristina Müntzing). Kristianstads konsthall

17 juni Vandring över deponi och vall. Naturum Vattenriket

12 augusti Utflykt till havet – Vattnet stiger, jorden sjunker. Gropahålet, Vattenriket

19 september Modeller och Noveller – Ett samtal om klimatförändringens berättelser. Naturum Vattenriket

Utställningen Man and Biosphere – prekära situationer är en del av konsthallens satsning kring natur- och hållbarhetstema under 2018, där utställningarna Stenens röst och Varm Saft ingått.

Pressbilder

Klicka på bilden för att öppna dem högupplösta. Ange konstnärens namn vid publicering.

En person pratar på stranden, med människor som lyssnar runt omkring.

Bild från en av sommarens aktiviteter. Utflykt till Havet, 12 aug.

Miniföreläsning av Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet.

Foto: Caroline Mårtensson

Två personer skapar en stad i sanden.

Bild från en av sommarens aktiviteter. Utflykt till Havet, 12 aug.

Jenny Berntsson, konstnär, ”Sandcity Round ll”, en modell av Kristianstad byggs och spolas bort.

Foto: Malin Lobell

Bild inifrån ett fågelbo.

Nilsmagnus Sköld. Stillbild ur videoverk i rumsinstallationen “Bread and Roses”, 2018

En glasburk med jäsande deg.

Nilsmagnus Sköld. Stillbild ur videoverk i rumsinstallationen “Bread and Roses”, 2018

Närbild på en flicka, hon har en mikrofon framför hakan.

Nilsmagnus Sköld. Stillbild ur videoverk i rumsinstallationen “Bread and Roses”, 2018

Översvämmat landskap.

Bild från Vattenriket i februari 2018.

Foto: Caroline Mårtensson

Pressträff

11/10 kl 11.00

Utställningstid

13/10–20/1 2019

Medverkande konstnärer

Caroline Mårtensson, Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling och statsvetaren Johannes Stripple samt av dem inbjudna konstnärer och forskare.

Mer information

Marika Reuterswärd
Konsthallschef
044-

Program (med reservation för ev. ändringar)

Vernissage lördag 13 oktober

Kl 1400 Performance: Idag ska vi lära oss om svenska fåglar. (ca 10 min)

Invigning av utställningen med Johannes Stripple, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Därefter korta presentationer av konstnärerna.

Lunchvisningar tisdagar kl 12:

16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12, 8/1, 15/1

Filmvisningar

27/10 kl 15 Sagolandet av Jan Troell, 185 min. Visas med 20 min paus, fika finns att köpa. Fri entré. Filmmuseet.

10/11 kl 14 Naturens hämnd av Stefan Jarl, 76 min. Fri entré. Filmmuseet.

Konstnärssamtal

14/11 kl 18.30 Konstnärssamtal i konsthallen med Malin Lobell, Caroline Mårtensson, Nilsmagnus Sköld och Terje Östling

Invigning av nytt permanent konstverk

20/1 kl 13 Invigning av permanent verk Levande fossil av Caroline Mårtensson. Naturum Vattenriket Kristianstad.

Föreläsning

20/1 kl 14 Historiska stormar möter framtidsscenarion – om Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer som för allmänheten fallit i glömska. Föreläsning med Caroline Fredriksson, Lunds Tekniska Högskola. Föreläsningen är i hörsalen på Regionmuseet