Rapporter

Sedan 2012 publicerar vi rapporter endast som digitala rapporter. Ett urval av dessa kan du ladda ner här på vår webbplats. Vi arbetar kontinuerligt med att göra även äldre rapporter tillgängliga. Återbesök därför gärna denna sida regelbundet för en uppdaterad lista över nedladdningsbara rapporter. Klicka på länkarna för att ladda ner den skärmupplösta pdf-versionen. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Arkeologiska rapporter efter mars 2010

För arkeologiska rapporter efter mars 2010, se Regionmuseets dotterbolag Sydsvensk Arkeologis webbplats »

Förkortningar

AF - antikvarisk förundersökning, AK - antikvarisk kontroll, AM - antikvarisk medverkan, AU - arkeologisk utredning,

BAD - byggnadsarkeologisk dokumentation, BD - byggnadsdokumentation, BMU - byggnadsminnesutredning, DK - dokumentation övrigt, FU - arkelogisk förundersökning, KA - kulturhistorisk analys, MD - murverksdokumentation, OU - osteologisk undersökning,

PJ - projektrapport, SU - arkeologisk slutundersökning, UN - arkeologisk undersökning, VP - vårdplan

 

2016 - E-rapporter

2. Lomma kyrkogårdar - Kapell och Nya Kapellkyrkorgården, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015

8. Takomläggning Tyghuset 2016, AM, Maria Johansson, 2015

20. Matteröd kyrkogård, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson och Tony Svensson, VP, 2015

21. Hardeberga kyrkogård, renovering av norra muren, Maria Sträng, AM, 2015-2016

2015 - E-rapporter

1. Barkåkra kyrka - utvändig renovering, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014

2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård – ett bortglömt grönt kulturarv, KA, Patrik Olsson & Åsa Jakobsson, 2015

3. Konsul Perssons villa. Renovering av balkong. AM, Maria Sträng, 2014

4. Stångby kyrkogård, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015

5. Villie kyrka 2014, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2015

6. Östra Sönnarslövs kyrka 2014, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2015

9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015

12. Sankt Nicolai kyrka, Trelleborg – invändig renovering, AM, Kerstin Börjesson, 2015

13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014

15. Taket på Fru Görvels hus, AK, Anna Rabow, 2015

16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014, AM, Kerstin Börjesson, 2015

18. Hörups kyrkogård, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2015

21. Sankt Petri Kyrka - Värme- och ventilationssystem, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013-2015

22. Sankt Petri kyrka – omläggning av damm, AM, Maria Johansson, 2015

23. Billesholms kyrka – renovering av golv, AM, Kerstin Börjesson, 2014

24. Stora Råby kyrkogård, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015

25. Ausås Prästgård, VP, Anna Rabow, 2015

26. Valleberga kyrkogård, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015

27. Ingelstorps kyrkogård, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015

28. Glemminge kyrkogård, VP Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015

29. Vattensågen i Sönder Össjö – spåntaksarbete, AM, Maria Johansson, 2015

31. Igelösa kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015

32. Västra Hoby kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015

33. Odarslövs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015

34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015

35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015

36. Tryde kyrkogård, VP, Cissela Olsson, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

37. Källna kyrka – Plåt- och fogningsarbeten, AM, Maria Johansson, 2015

38. Östra Broby kapell, AM, Emelie Petersson, 2015

39. Östra Ljungby kyrka – tak- och fasadrenovering, AM. Maria Johansson, 2015

40. Tomelilla kyrkogård, VP, Cissela Olsson, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

41. Håstads kyrkogård, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015

42. Huaröd kyrka – takrenovering, AM. Linn Ljunggren, 2015

43. Ullstorp kyrkogård, VP, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

44. Ramsåsa gamla kyrkogård, VP, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

45. Ramsåsa nya kyrkogård, VP, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

46. Benestad gamla kyrkogård, VP, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

47. Benestad gamla kyrkogård, VP, Emelie Pettersson och Tony Svensson, 2015

51. Tryde kyrka – utvändig renovering, AM. Linn Ljunggren, 2015

53. Tomelilla Byagårds tak och gavel, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015

54. Ausås prästgårds tak, AM, Anna Rabow, 2015

58. Bara kyrka – invändig renovering, AM, Anna Rabow, 2015

59. Bara kyrka – utvändig renovering, AM, Anna Rabow, 2015

60. Sankt Nicolai kyrka, Trelleborg - Utvändig renovering, AM, Kerstin Börjesson, 2015

64. Vallösa kyrka, AM, Linn Ljunggren, 2015

65. Norra Åkarps kyrkogård, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015

68. Röke kyrkogård, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015

69. Västra Torups kyrkogård, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015

73. Norra Strö kyrkogård, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015

74. Emmislövs kyrkogård, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015

75. Bondrumsgården, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015

2014 - E-rapporter

1. Baldringe kyrka - Utvändig renovering, AM, Maria Sträng, 2013
4. Södra Sandby kyrka - medeltida träskulpturer, AM, Maria Sträng, 2013
6. Långalts myr - markanvändning och historia, DK, Cissela Olsson, 2013
7. Östra Karaby kyrka – utvändig renovering, AM, Kerstin Börjesson, 2013

9. Norra kyrkogården i Lund, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2014

10. Buxbom, Handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge, PJ, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2014
12. Kvistofta församlings kyrkor - Utrustning för värmesystem, AM, Maria Sträng, 2014

13. Östra kyrkogården i Lund, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2014

17. Glimmebodagården - vårdåtgärder 2014, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014
19. Sankt Nicolai kyrka - tillbyggnad vindfång, AM, Kerstin Börjesson, 2010-2013

20. Örumhuset, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2014

23. Vallkärra kyrkogård, VP, Åsa Jakobsson, Anna Rabow och Carin Strümpel-Alftrén, 2014

24. Kåseholm, Natur- och kulturvärden – en översikt, Cissela Olsson, 2014
25. Skurups kyrka – Kalkmålningar i kor- och absid, AM, Petter Jansson, 2014

26. Hassle Bösarps kyrka, AM, Anna Rabow, 2014

27. Burlövs gamla prästgård, AM, Anna Rabow, 2014

30. Glimmebodagården – golvundersökning, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014
31. Holmby kyrka, Utvändig renovering, AM, Linn Ljunggren, 2014
32. Ballingstorp och Per-Ols, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

36. Särslövs kyrka – Renovering torn, tak, fasader, AM, Kerstin Börjesson, 2014

38. Hakarp 2:10, AM, Emelie Petersson, 2014

40. Agusastugan 2014, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

41. Örumshuset – uppmurning av skorsten, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

42. Eslövs kyrka – Utvändig renovering, AM, Petter Jansson, 2014

43. Vittskövle slott 2014, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

44. Häglinge kyrka – mögelsanering, etapp I, AM, Petter Jansson, 2014

45. Silvåkra kyrka – Nytt styr- och reglersystem för värme, AM, Petter Jansson, 2014

46. Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2014

54. Västra Broby kyrka, AM, Anna Rabow, 2014

57. Bondrumsgården, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

61. Löderups kyrkogård, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2015

60. Båstad kyrka, Tak- och fasadrenovering, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

62. Finja kyrkogård och begravningsplats, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014

63. Tvärskogs begravningsplats, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014

64. Allhelgonakyrkan, Råå – Tillgänglighetsanpassning, AM, Maria Sträng, 2014

65. Polemanska trädgården, PJ, Anna Rabow, 2014

66. Norra kasern - takarbeten på logementsbyggnaden, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014

2013 - E-rapporter

1. Utvändig renovering av Stoby kyrka, Stoby socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2012

2. Brösarps station, Ravlunda socken, AM, Helena Rosenberg, 2012

3. Gustav Adolfs kyrka – invändig ombyggnad, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2011-2012

4. Vittskövle kyrka – invändig ombyggnad, Vittskövle socken, AM, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, 2012

5. Vattenmöllan – omläggning av östra takfallet, Brunnby socken, AM, Ingela Blomén, 2012

6. Stångby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, AM, Kerstin Börjesson, 2012

7. Västra Hoby kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, AM, Kerstin Börjesson, 2012

8. Håstads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, AM, Kerstin Börjesson, 2012

9. Tyggården, Kristianstad, AM, Helena Rosenberg, 2012

10. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010

11. Villa Sagan från 1914, Örkelljunga sn, BD, Helena Rosenberg, 2013

12. Norra Strö kyrka – ommålning av plåttak, Norra Strö sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008

13. Tobaksfröer i Skåne – Förstudie 2012. Åsa Jakobsson, 2012

14. Helsingborgs rådhus – trappräcke i västra trapphallen, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2011

15. Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby, PJ, Åsa Jakobsson och Patrik Olsson, 2013

16. Norra Mellby kyrkogård, Norra Mellby sn, VP, Jennie Björklund, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2012

17. Fritidsbadet i Ystad, Ystad sn, AF, Anna Rabow och Helena Rosenberg, 2013

18. Krubbemölla – omläggning av stråtak och restaurering av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2013

19. Ekestad folkets park – renovering av betongtrappa, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

20. Ballingstorp och Per-Ols – diverse åtgärder 2013, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

21. Håstads kyrka - renovering av värmeanläggning, AM, Kerstin Börjesson, 2013

25. Vittskövle slott 2013, AM, 2013, Jimmy Juhlin Alftberg

26. Villa Petterssons tak, AM, Anna Rabow, 2013

27. Agusastugan 2013, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

28. Buxbomen i Skåne och Blekinge, KA, Cissela Olsson och Anna Rabow, 2013

29. Hosaby 11:16 i Hörvik, AM, Helena Rosenberg, 2013

31. Glimmebodagården vårdåtgärder 2013, AM, Emelie Petersson, 2013

32. Väsby kyrka, Utvändig renovering, AM, Maria Sträng, 2013

33. Gräsma kvarn, Vård- och underhållsplan, Jimmy Juhlin Alftberg och Helene Stalin Åkesson, 2013

34. Ombyggnad för visningsmonter i Norra Strö kyrka, AM, Åsa Eriksson Green, 2013

35. Bondrumsgården 2013, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012
36. Riseberga kyrka – yttre renovering, AM, Kerstin Börjesson, 2013
37. Nämndemansgården på Ven, AM, Anna Rabow, 2013
38. Kaffestugan vid Alunbruket, AM, Helena Rosenberg, 2013

40. Skurups kyrka - invändig renovering, AM, Kerstin Börjesson, 2013
41. Krageholms mölla, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013
42. Ekeby badhus, AM, Helene Stalin Åkesson och Anne Jeppsson, 2013
43. Långaröds kyrka - utvändig restaurering, AM, Kerstin Börjesson, 2013
44. Tomelilla Byagård 2013, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013
45. Yttre renovering av Östra Karups kyrka, AM, Åsa Eriksson Green, 2013
47. Hovby smedja 2013, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2013

2012 - E-rapporter

1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011

2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2011

3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson 2012

4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson 2012

5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012

6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011-2012

7. Nyvång – bland kolodar och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012

8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna Rabow, Åsa Jakobsson 2012

9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 2012

10. Örnanäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012

11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011

12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012

13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson 2011-2012

14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson 2011

15. Hjärsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjärsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012

16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011

17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011

18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012

19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012

20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012

21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012

22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012

24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012

25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012

27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012

28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 2012

29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012

30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012

32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012

33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012

34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012

35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

36. Helsingborgs konserthus – rökgasfläktar och sprinklerinstallation, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng 2012

37. Ballingstorp & Per-Ols – diverse åtgärder, Kviinge sn, AM, Jennie Björklund, 2012

38. Ekonomibyggnad i Hagestad – fasadarbeten, Löderups sn, AM, Jennie Björklund, 2012

39. Kviinge kyrka – invändig ombyggnad, Kviinge socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2012

40. Helsingborgs konserthus – renovering av väggar i foajén, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng, 2012

41. Lövestads kyrka - nytt värmesystem och invändig renovering, Lövestads sn, AM, Petter Jansson, 2011–12

42. Sövde kyrka – renovering av el och värme, Sövde socken, AM, Kerstin Börjesson, 2012

43. Tomelilla Byagård – tak- och fasadarbeten, Tomelilla sn, AM, Helena Rosenberg, 2012

44. Ruveröds kvarn – renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad, Riseberga sn, AM, Ingela Blomén, 2012

45. Västerstads kyrka – inrättande av handikapptoalett, Västerstads sn, AM, Petter Jansson, 2011–12

46. Övraby mölla, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2012

47. Glimmebodagården 2011–2012, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012

48. Ivetofta kyrka – utvändig renovering, Ivetofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012

49. Dalby kyrka exteriör renovering, tusen och en överraskning, Dalby sn, AM, Petter Jansson, 2012

50. Allhelgonakyrkan i Lund, utvändig restaurering etapp II, Lund sn, AM, Petter Jansson , 2012

51. Silvåkra kyrka, installation av brand- och inbrottslarm, Silvåkra sn, AM, Petter Jansson, 2012

52. Veberöd kyrka, installation av brand- och inbrottslarm, Veberöd sn, AM, Petter Jansson, 2012

53. Vomb kyrka, installation av brand- och inbrottslarm, Vomb sn, AM, Petter Jansson, 2012

54. Röke kyrka, installation av nytt brandlarm, Rökes n, AM, Petter Jansson, 2012

55. Perstorps kyrka, installation av klimatstyrning, Perstorps sn, AM, Petter Jansson, 2012

56. Vikhög 2:22, Löddeköpinge sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2011-2012

57. Lunds krematorium, S:t Olofs och Uppståndelsens kapell, DK, Kerstin Börjesson, 2012

2011

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Maria Sträng, 2010

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hulthén, 2010

3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010

4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011

5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AM, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-2008

6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2010-2011

7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011

8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010

9. Kävlinge gamla kyrka, – konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela Blomén, 2008-2010

10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 2011

11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle

12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011

13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng 2010- 2011

14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 2011

15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011

16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, K Nilén, A Rabow och H Ranta, 2010-2011

17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011

18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011

19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011

20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011

22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, PJ, Å Jakobsson och C Olsson, 2011

23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, VP, Å Jakobsson och C Olsson, 2011

25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag av Therese Melin, 2011

26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm, Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011

27. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2011

28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela BLomén, 2011

29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011

30. Tomelilla byagård 2011, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Fjärestads sn, AM, Kerstin Börjesson 2011

32. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, VP, Anna Rabow, 2011

33. Tranås brydestua, Tranås sn, AM, Jennie Björklund, 2011

34. Cedergrenska gården – byte av hängrännor, Åhus sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

35. Kälsveds Sigrids, Osby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

36. Emmislövs gamla kyrkogård – restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AM, H. Nilsson, med bidrag av J. Juhlin Alftberg, 2007

37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2011

38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, H. Stalin Åkesson i samarbete med P. Sander, 2009-2011

39. Nedanbäck undantagshuset – diverse arbeten, Glimåkra sn, AM, Jennie Björklund, 2011

40. Hovby smedja, Norra Åsum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011

41. Örsjö kyrka – utvändig renovering, Örsjö sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011

42. Båstads nya begravningsplats, Båstad sn, DK, Jennie, Björklund, Ingela Blomén, och Anna Rabow, 2011

43. Brandstad prästgård – omläggning av halmtaket mm, Brandstad sn, AM, Ingela Blomén, 2011

44. Pegelhuset – ett högvattenmärke i Ystads hamn, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011

45. Krageholms mölla – byte av bjälke, ståndare och vägg, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011

46. Österkvarn – röda kvarn i Gladsax, Gladsax sn, AM, Ingela Blomén, 2011

47. Bårslövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Bårslövs sn, AM, Kerstin Börjesson 2011

48. Björnekulla kyrkogård, Björnekulla sn, DK, Åsa Jakobsson & Cissela Olsson, 2011

49. Västra Broby kyrkogård, V Broby sn, DK, Åsa Jakobsson & Cissela Olsson, 2011

50. Uppåkra kyrka- Invändig renovering och mögelsanerande åtgärder, Uppåkra sn, AM, Petter Jansson 2009-2012

51. Klippans Pappersbruk – renovering av skorstenen, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011

52. Fjälastorps småskola – målning av dörrar och fönster, Brunnby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011

2010

1. Vä 2:107, Vä sn, FU, Anders Edring, 2009

2. Villa Petterssons trädgård – en restaurering, Svalöv sn, AK, Anna Rabow, 2008

3. Marsvinsholms slott – renovering av balustrader, Balkåkra sn, AK, Kristina Nilén, 2008

4. Gravfältet i Färlöv, Färlövs sn, FU + UN, Tony Björk, 1995 - 2005. Bilaga i separat pdf: Plan över undersökningarna vid Almhaga, bilaga 13 i rapporten.

5. Glimmebodagården – taktäckning, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2009

6. Gylstorp. Medeltida odlingslämningar i Visseltofta sn, FU, Tony Björk & Brita Tronde, 2009

7. Väsby kyrka. Bland taklagare och takläggare, Väsby sn, AK, Petter Jansson, 2009

8. Odyssé längs Skånes kuster. Kust och Historia i Skåne. Bertil Helgesson, 2010

9. Övedskloster – restaurering av terrassmuren, Öved sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008

10. Stångby kyrka – utvändig renovering, Stångby sn, AK, Cecilia Pantzar & Kristina Nilén, 2005-2006

11. Kristianstads station – antikvarisk förundersökning, Kristianstad, AF, Emelie Petersson & Heikki Ranta, 2010

12. Allhelgonakyrkan i Lund- utvändig restaurering etapp I, Lunds socken, AK/AM, Petter Jansson, 2009

13. Hotade arter och byggnader – tips och råd vid byggnadsvård. PJ, Nils-Otto Nilsson & Åsa Jakobsson, 2009-2010

14. Människan och landskapet – Metodutveckling, etnobiologi för kulturmiljövård. PJ, Åsa Jakobsson, Anki Karlsson & Cissela Olsson, 2010

15. Vrams Gunnarstorps slott – utvändiga arbeten, Bjuvs sn, AK, Emelie Petersson, 2009

16. Ballingstorpsgården, Kviinge sn, AK, Emelie Petersson, 2010

17. Renovering av stenvalvsbro vid Öveds kloster, Öved sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

18. Mörarps kyrka – invändig renovering och konservering, Mörarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2010

19. Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kn, KA, Bertil Helgesson & Cissela Olsson, 2010

20. Örnanäs – arbeten 2009 – 2010, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

21. Örtofta slott vid Bråån – kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt, Örtofta sn, Kristina Nilén, 2010

22. Övedsklosters alléer. Öveds sn, PJ, Patrik Olsson, 2010

23. Sporrakulla gård 2010 – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

24. Gamla begravningsplatsen i Kristianstad, Kristianstad sn, DK, Lotta Eriksson, 2010

25. Tomelilla Byagård – takarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

26. Tomelilla Byagård – fasadarbeten 2010, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

27. Silversmedjan Kv Vapenbrodern 8, Kristianstad, Kristianstads sn, AK Katarina Olsson, 2008

28. Fjälastorps småskola – ommålning av fasad, AM, Helene Stalin Åkesson, 2010

29. Bälteberga Korsvirkeshuset – utvändig renovering, Ottarps sn, AK, Kristina Nilén, 2008-2009

30. Ilstorps kyrka – fönsterarbeten, Ilstorps sn, AK, Lotta Eriksson, 2009 – 2010

31. Heliga Trefaldighetskyrkan – tillbyggnad och invändig ombyggnad, Kristianstad sn, AM, Lotta Eriksson, 2009 – 2010

32. Norra Mellby kyrka – renovering av vapenhusets tak, Norra Mellby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

33. Lunds domkyrka – ändring av västportalens trappa, Lund, AM, Heikki Ranta, 2010

34. Övedskloster – förändringar vid trädgårdskanalen, Öveds sn, AK, Kristina Nilén & Lars Salminen, 2009-2010

35. Östra Karup kyrkogård, Östra krup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010

36. Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu, Maglehems sn, BMU, Ingela Blomén, Helen Carlsson & Helene Stalin Åkesson

37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010

38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson 2010

39. Glimmebodagården, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2010

40. Smedtorpet, Hässleholm sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

41. Tobaksmonopolet 2010 – fasadrenovering, Fjälkinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

42. Ballingstorps trädgårdar, Kviinge sn, DK, Cissela Olsson, Emelie Petersson & Brita Tronde, 2010

43. Södra Mellby mölla – tre vingar och en vingbalk, Södra Mellby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010

44. Bondrumsgården 2010, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

45. Torsebro krutbruk 2010 – murnings- och snickeriarbeten, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

46. Ekestad folketspark – arbeten i fyllecellerna, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

47. Övraby mölla – utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2010

48. Scan i Ängelholm – där svenskt fläsk blev brittiskt bacon och Ystadkorven kryddades med känsla, Ängelholms sn, BD, Helene Stalin Åkesson med bidrag av Ingela Blomén och Anna Rabow, 2010

49. Parkeringsplats Uppåkra, FU, Catherine Svensson, 2003

50. Johannishus slott – utvändig renovering, AM, Emelie Petersson, 2010

51. Västra Strö kyrka – utvändig renovering, Västra Strö sn, AK, Helen Carlsson (med bidrag av Maria Sträng), 2008

52. Paviljongen, Åhus museum, FU & MD, Johan Dahlén, 2009

53. Baptistkapellet i Oppmanna – timmerarbeten på pastorsbostaden, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

54. Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010

55. Ryttmästarebostället – flygelbyggnad, Gärds Köpinge sn, AM, Heikki Ranta, 2009

56. Utvändig restaurering och svampsanering av Fränninge kyrka, Fränninge sn, AK, Mia Jungskär och Heikki Ranta, 2008-2009

57. Fjärestads kyrka – renovering av tornet, Fjärestads socken, AM, Heikki Ranta, 2009

58. Brösarps station – omläggning av tak, Maglehems sn, AM, Emelie Petersson 2010

59. Aosehus återigen - fjärde året på borgen, Åhus sn, UN, Helén Lilja m.fl, 2010

60. Vattenmöllan – restaurering av möllarebostadens östra fasad, Brunnby sn, AM, Maria Sträng, 2010

61. Bosjöklosters kyrka – utvändig renovering, AK, Petter Jansson, Kerstin Börjesson 2009

62. Ingeborrarpsgården – taktäckning, Rya socken, AM, Emelie Petersson, 2010

63. Jöns Jonsgården – utvändiga arbeten, Kattarps socken, AM, Emelie Petersson, 2010

64. Bosarps kyrka – utvändig renovering, Bosarps socken, AM, Helen Carlsson, Petter Jansson, Ingela Blomén, 2009

65. Strövelstorps kyrka- takomläggning, Strövelstorp sn, AM, Petter Jansson 2009-2010

66. Norra Vrams prästgård – yttre målningsarbeten, Norra Vrams sn, AM, Ingela Blomén, 2010

67. Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang, Ekeby sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2010

68. Det skånska gruvbältet I – ett kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2010

69. Igelösa kyrka – utvändlig renovering, Igelösa sn, AM, Helen Carlsson, Petter Jansson, Ingela Blomén, 2009

70. Östraby kyrka – invändiga restaureringsarbeten, Östraby sn, AM, Petter Jansson och Maria Sträng, 2010

71. Lillöhus – dokumentation av invändig trappa, Norra Åsum sn, MD, Kristina Nilén och Jimmy Juhlin Alftberg, 2001

72. Porttornet Hovdala slott, Brönnestad sn, BAD, Jimmy Juhlin Alftberg och Kristina Nilén, 2010

73. Reslövs kyrka – renovering av tornspiran, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson 2009-2010

74. Öradekaren, Ravlunda socken, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010

75. Lomma kyrka – byte av orgel, Lomma sn, AM, Heikki Ranta, 2009-2010

76. Stoby kyrka – ändringar av inredning, Stoby sn, AK, Heikki Ranta, 2009

77. Vankiva kyrka – invändig restaurering, Vankiva sn, AM, Heikki Ranta, 2010

2009

1. Bröddarps mölla, Västra Ingelstads sn, AK, Helene Stalin Åkesson 2008
2. Fjälastorps småskola, - restaurering av uthus, Brunnby sn, AK, Helene Stalin Åkesson 2007
3. Gamlegård – fasadrestaurering, Helsingborgs stad, AK, Helene Stalin Åkesson 2007
4. Hajen 13, Höganäs sn, AK, Helene Stalin Åkesson 2007
5. Täckarehuset – restaurering av två jordkällare, Brösarps sn, AK, Helene Stalin Åkesson 2007
6. Gravarna i Askgården – i skuggan av Flyinge kungsgård, Södra Sandby sn, FU, Helene Wilhelmson, 2002
7. Åter på Hammar 9:21, Nosaby sn, FU, Anders Edring 2009
8. Ruveröds kvarn – rekonstruktion av dämme och kvarnlucka, Riseberga sn, AK, Helene Stalin Åkesson 2008
9. Renovering av balkonger på Tranchellska huset, AK, Mia Jungskär 2008
10. Hovdala slott huvudbyggnaden – dokumentation i samband med fasadrenovering, Brönnestads sn, BAD, Kristina Nilén, 2007
11. Hovdala slott hus D – invändig restaurering av ”Noras fåfänga”, Brönnestads sn, AK & BD, Kristina Nilén, 2007-2008
12. Krageholms mölla – i ny papp, Sövestads sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2007
13. Skånbergs mölla – renovering av hättan, Gladsax sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2007
14. Kvihusa 1:2 – åtgärder på tak till ekonomibyggnad, Eljaröd sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2007
15. Boplatser och en grav vid Norreskog, Ivetofta sn, FU, Tony Björk, 2008
16. Dunderbacken. Arkeologisk forskningsundersökning inom ärkebiskopsborgen i Åhus, Johan Dahlén, 2008
17. Stångby kyrka, invändig restaurering och mögelsanering, Stångby sn, AK, Petter Jansson 2007-2008
18. Lövestads kyrka, utvändig renovering, Lövestads sn, AK, Petter Jansson 2008
19. Öja kyrka, utvändig renovering, Öja sn, AK, Petter Jansson 2008
20. Östra Vemmenhögs kyrka, renoveringav tak, Östra Vemmenhögs sn, AK, Petter Jansson 2008
21. Näs kyrka, fasader och tak, Trollenäs sn, AK, Petter Jansson 2008
22. Att flytta en gravsten – Torben Billes gravsten i Lunds domkyrka, Lunds sn, AK, Petter Jansson 2008-2009
23. Cement, järn och berg, Södra Mellby sn, FU/SÖ, Bertil Helgesson 2008
24. Tobaksprojektet 2008, projektrapport , Jimmy Juhlin Alftberg med bidrag av Åsa Jakobsson, 2009
25. Frillestads kyrka – utvändig renovering, Frillestads sn, AK, Heikki Ranta 2008
26. Norra Rörums kyrka – nyläggning av spåntak, Norra Rörums sn, AK, Heikki Ranta 2008
27. Schaktning vid Bosjökloster kyrka, Bosjö sn, FU, Jan Kockum 2009
28. Glimmebodagården – omläggning av två takstin, Brösarps sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2008
29. Glimmebodagården – restaurering av fönster och dörrar, Brösarps sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2008
30. Loshults kyrkas orgelfasad, Loshults sn, AK, Lotta Eriksson, 2009
31. Fjärrvärme i Åhus, Åhus sn, FU, Jan Kockum och Catherine Svensson, 2001-2002
32. Yxor och brunnar i Härlöv, Kristianstad, SU, Tony Björk & Helene Wilhelmson, 2008
33. Harlösa kyrka, Relikskrin? & byggnadslämningar, schaktningsövervakning, 2006, Harlösa sn, Johan Dahlén
34. Skepparslövs kyrka – absidarbeten,Skepparslöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009
35. Övraby mölla - utbyte av vingar, Övraby socken, AK, Helene Stalin Åkesson, 2009
36. Everöds kyrka - konservering av predikstol, Everöd sn, AK, Lotta Eriksson, 2009
37. Övedskloster - landskapsparken. Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt 2009, Öveds sn, Kristina Nilén, 2009
38. Heliga Trefaldighetskyrkan – konserveringsarbeten, Kristianstads sn, AK, Lotta Eriksson 2008-2009.
39. Förhistoria och historia i Gualöv - Gualöv 61:113, Gualöv sn, FU, Jan Kockum, 2009
40. Kv. Jörgen Kristoffersen 6, Kristianstad, värdebeskrivning 2009, DK, Emelie Petersson, 2009
41. Gamlegård Dagstorp 5:2 – renovering av stallängans södra vägg, Dagstorps sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2009
42. Sporrakulla Gård, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009
43. Öllsjö 7:1, Skepparslövs sn, FU, Anders Edring, 2009
44. Skromberga – en kulturmiljö att använda, Ekeby sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2008-2009
45. Bastion Schleswig, Kristianstad sn, FU, Johan Dahlén, 2009
46. Norra Åsum kyrka – utvändig renovering, Norra Åsum sn, AK, Lotta Eriksson, 2008-2009
47. Arkeologi vid Gula Villan i Borgeby, Borgeby sn, FU & SU, Catherine Svensson, 2006-2008
48. Tomelilla byagård – tak och gavelspets, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009
49. S:t Petri kyrka i Klippan – koppartaken, Klippans kommun, AF, Heikki Ranta, 2009
50. Krubbemölla – reparation av vattenränna, Vitaby sn, AK, Emelie Petersson, 2009
51. Bondrumsgården 2009 – tak och fasadarbeten, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009
52. Krageholms mölla – omfogning av sockeln, Sövestad sn, AK, Helene Stalin Åkesson, 2009
53. En medeltida källare i Färlöv, Färlöv sn, FU, Jan Kockum, 2009
54. Vattenmöllan – omläggning av tak och arbete med stensockel, Brunnby sn, AK, Helen Carlsson och Helene Stalin Åkesson, 2009
55. En brunn vid Kärnan i Helsingborg, Helsingborg, FU, Jan Kockum, 2009
56. Flatmarksgravar och boplatslämningar i Härlöv, FU, Helén Lilja, 2009
57. Vitemöllas hamn, Vitaby sn, PJ, Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson, 2009
58. De stora gårdarna på Västervång under vendel- och vikingatid, Trelleborg, SU, Tony Björk, Karl-Magnus Lenntorp & Peter Skoglund, 2008-2009

59. Norra Roten 1, Landskrona, sektionsdokumentation, Johan Dahlén, 2009

60. Strönhults by - landskap och bebyggelse, Örkeneds sn, DK, Nils-Otto Nilsson & Cissela Olsson, 2009

61. Björnekulla kyrka – utvändig renovering, Björnekulla sn, AK, Lotta Eriksson, 2009

62. Flyinge kungsgård – vårdprogram 2009, Södra Sandby sn, Lotta Eriksson, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2009

63. Karl XI stenar – åtgärdsförslag för parkanläggningen, Östra Sallerups sn, DK, Lotta Eriksson, 2009

64. Källs Nöbbelövs kyrka, Källs Nöbbelövs sn, AM, Helen Carlsson, 2009

65. Vä 1:4, Vä sn, AU, Anders Edring, 2009

66. Hustoftagården, Väsby sn, AK, Helen Carlsson, 2009

67. Lackalänga kyrka – utvändig renovering, Lackalänga sn, AK, Lotta Eriksson, 2009

68. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AK, Lotta Eriksson, 2009

69. Everöds kyrka. Belysningsliftar för ljuskronor och ny högtalaranläggning. Everöds sn, AK, Helen Carlsson, 2009

70. Lyngsjö kyrka. Belysningsliftar för ljuskronor. Lyngsjö sn, AK, Helen Carlsson, 2009.

71. Tullesbo slott – park och trädgård, Öveds sn, KA, Kristina Nilén & Emelie Petersson, 2009

72. Aosehus – tredje året. Arkeologisk forsningsundersökning av ärkebiskopsborgen. Åhus sn. Helén Lilja, 2009

73. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Helen Carlsson, 2009

74. Yngsjö 229:1 & 229:4, Åhus sn, FU, Anders Edring, 2009.

75. Bälinge mölla – utvändiga åtgärder. Oderljunga sn, AK, Helen Carlsson, 2009.

76. Universitetsplatsen, Lundagård, Lund, KA, Kristina Nilén, 2009.

77. Bilfirma N. H. Nilsson – internationellt automobilpalats på Österlen, Hammenhögs sn, BMU, Helene Stalin Åkesson, 2009

78. Ballingstorpsgården & Per-Ols gård – utvändiga arbeten, Kviinge sn, AK, Emelie Petersson, 2009

79. Burlövs gamla prästgård, Burlövs sn, AK, Anna Rabow, 2009

80. Ingeborrarpsgården, Rya sn, AM, Emelie Petersson, 2009

81. Folkestorps bränneri – utvändig brandtrappa, Maglehems sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2009

82. Kyrkogårdens föränderliga kulturarv, PJ, Lotta Eriksson, 2009

83. Hammarlunda mölla, Hammarlunda sn, AK, Emelie Petersson, 2009

84. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibbs sn, AK, Anna Rabow, 2008

85. Frillestads kyrka – byte av altarring, Frillestads sn, AK, Heikki Ranta, 2009

86. Brösarps station, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson 2009

87. Cedergrenska gården – fasadrenovering, Åhus sn, AM, Heikki Ranta, 2009

88. Övedskloster – takrenovering Doktorshuset, Öveds sn, AK, Kristina Nilén, 2009

89. Övedskloster – fasadrenovering Gamla skolhuset, Öveds sn, AK, Kristina Nilén, 2009

90. Övedskloster huvudbyggnaden – renovering av fönster och dörrar, Öveds sn, AK, Kristina Nilén, 2009

91. Torsebro krutbruk 2009, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009

92. Källna kyrka – invändig restaurering, Källna sn, AM, Heikki Ranta, 2009

93. Tomelilla Byagård 2006 – 2009, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2009

2008

1. Vä söder om S:ta Gertrud, Vä sn, FU, Jan Kockum, 2007
2. Kv Södra kasern 2 i Kristianstad, Kristianstad, FU, Jan Kockum 2007 – 2008
3. Gör en kyrka någon skillnad? DK, Åsa Alftberg & Lotta Eriksson, 2007
4. Kärnkraftens fysiska miljöer, Förstudie, Henrik Borg, 2008
5. Eslövs medborgarhus, Eslöv, AK, Helena Nilsson och Anna Rabow, 2005
6. Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem, Barsebäcks sn, AK, Kristina Nilén, 2007
7. Fjälkestads kyrka - invändig renovering, Fjälkestads sn, AK, Emelie Petersson & Helena Nilsson 2006
8. Krapperups alléer, Brunnby sn, KA, Patrik Olsson, 2008 (pdf 1,6 mb)
9. Västra Nöbbelövs kyrka - utvändig renovering etapp 1, V. Nöbbelövs sn, AK, Helena Nilsson och Emelie Petersson, 2006
10. Folkestorps bränneri, Vårdplan, 2007-2008, Henrik Borg & Bengt Spade
11. Glimmingehus - kulturhistorisk värdebeskrivning, Vallby sn, KA, Kristina Nilén, 2008
12. Vikingatida silver från Kiaby, Kiaby sn, Bertil Helgesson, 2008
13. Norra Mellby kyrka, Norra Mellby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 – 2008
14. Brönnestad kyrka, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 – 2008
15. Södra Björstorps dammar, Brösarps sn, AF, Lotta Eriksson, Bertil Helgesson & Niclas Hansson, 2008
16. Munken 6, Åhus sn, FU+SU, Helén Lilja, 2000-2002
17. Gualöv 61:113. Gualöv sn, AU, Jan Kockum, 2008.
18. Stakethandboken – att gjuta ett Bromöllastaket, Katarina Olsson & Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
19. Jordkällare i Lurebygget, AK, Perstorps sn, Katarina Olsson, 2007
20. Anna på Klinten. – BMU, Västra Karups sn, Paul Hansson, 2007
21. Aosehus, Åhus sn, UN, Jan Kockum, 2007
22. S: t Olofs station, S:t Olofs sn, AK, Katarina Olsson, 2007
23. Vårdplan för området kring Pannehuset, Andrarums sn, KA, Anna Rabow och Jimmy Juhlin Alftberg 2007-2008
24. Gravfälten vid Vä, Vä sn, AU, Tony Björk, 2008 (pdf 1,2 mb)
25. Öllsjö 7:1, Skepparslöv sn, AU, Anders Edring, 2008
26. Hammar 9:21, Nosaby sn, AU, Anders Edring, 2008
27. Magasinet i Svalöv, Svalövs sn, BMU, Henrik Borg, 2008
28. Träne kyrka, Takrestaurering, Träne sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
29. Uppåkra kyrka, FU, Bertil Helgesson, 2008
30. Osby kyrka - läktarunderbyggnad och ledningsschakt, Osby sn, AK & FU, Lotta Eriksson & Jan Kockum, 2007-2008
31. Vä 2:12 - Väby gård, Vä sn, FU, Catherine Svensson, 2008.
32. Bälteberga 1:3, Vårdplan 2007-2008, Ottarps sn, Henrik Borg, Kristina Nilén, Anna Rabow, 2007-2008
33. Bland tobak och textil i Dösjebro, Västra Karaby sn, DK, Henrik Borg ,2008
34. Ignaberga gamla kyrka - invändiga arbeten, Ignaberga sn, AK, Helena Nilsson & Lotta Eriksson, 2007-2008
35. Från Härlöv till Ringelikors, Kristianstad, AU, Tony Björk, 2008 (pdf 1,1 mb)
36. Härlöv 50:27 & 50:53, Kristianstad, FU, Jan Kockum, 2008
37. Taktäckning Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AK, Helen Carlsson, 2008
38. Allhelgonakyrkan på Ven, omläggning av torntak samt omfogning av tornet, S:t Ibb sn, AK, Anna Ligoura, 2007
39. Kulturreservat i Skåne, KA, Paul Hansson o Patrik Olsson o Johan Dahlén, 2001
40. Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, AK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2007
41. Boplats vid Linderödsåsen, Degeberga 26:3, FU, Helén Lilja, 2008
42. Pegelhuset – restaurering av exteriören, Ystad sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, 2005
43. Yngsjö 4:248, Åhus sn, FU, Helene Wilhelmsson, 2008
44. Burlövs gamla kyrka, utvändig renovering, Burlövs sn, AK, Petter Jansson 2005- 2006
45. Munkarps kyrka, ut- och invändig renovering, Munkarps sn, AK, Petter Jansson 2005- 2006
46. Trekungahuset, Malmö sn, AF, Paul Hansson 2007
47. Maglö, AK, Cecilia Pantzar 2003
48. Hagestad 117:1- förhistoriska boplatslämningar, Löderup sn, FU, Helene Wilhelmson, 2006
49. Harlösa kyrka, Harlösa sn, AK, Anna Rabow, 2004
50. Stehags kyrka - nykyrkan, Stehags sn, FU, Helene Wilhelmson, 2006 (pdf 1,2 mb)
51. Boplatsen vid Valjeviken, Edenryd 16:4 m fl, Ivetofta sn, SU, Tony Björk, 2008 (pdf 2,7 mb)
52. Fyra förundersökningar i Kv Carl XI, Åhus, FU, Jan Kockum, 1997, 1999 & 2000
53. Gamlegården Vittskövle, Vittskövle sn, UN, Johan Dahlén, 2005 (pdf 5,6 mb)
54. Förstudie till kulturmiljöprogram för Hässleholm, Hässleholms kn, PJ, Henrik Borg och Paul Hansson, 2005
55. Bondrumsgården, Fågeltofta sn ,AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
56. Mariakyrkan i Båstad - tillgänglighetsanpassning, Båstad sn, AK, Lotta Eriksson, 2007-2008
57. Nämndemansgården på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Anna Rabow, 2007
58. Ekestad folketspark, Österslöv sn, AK , Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
59. Båstad kyrkogård, Båstad sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, 2008
60. Araslöv 1:61, Färlöv sn, FU, Helén Lilja, 2008
61. Projekt Barkåkra, Ängelholms kn, KA, Bertil Helgesson, Mia Jungskär & Cissela Olsson, 2008
62. Per Ols gård/Västragård, Ballingstorp 1:9, Kviinge sn, AK, Helen Carlsson, 2008
63. Trapphuskonservering i Tranchellska huset, Landskrona stad, AK, Mia Jungskär, 2008
64. Arkeologi och fjärrvärme - Nymölla till Valjeviken, FU, Anders Edring, 2007
65. Bjersjöholms gamla slott, Bjäresjö sn, AK, Anna Rabow och Mia Jungskär, 2006 samt 2008
66. Nedanbäck 1:2, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
67. Kulturlager i Tosteberga by, Trolle-Ljungby sn, FU, Tony Björk, 2008
68. Klosterkyrkan i Lund- invändig rening, Lunds stad, AK, Petter Jansson, 2007
69. Klockrent- renovering av kyrkklockor, S:t Nicolai kyrka i Trelleborg, Trelleborgsstad, AK, Petter Jansson, 2007
70. Arilds kapell- golv- och elrenovering, Brunnby socken, AK, Petter Jansson, 2007-2008
71. Ingeborrarpsgården – takomläggningen på loglängan, Rya sn, AK, Mia Jungskär, 2008
72. Exteriör renovering av Tåssjö kyrka, Tåssjö sn, AK+MD, Mia Jungskär, 2008
73. Sälshögs Gamlegård – utvändig restaurering, Tryde sn, AK, Mia Jungskär, 2008
74. Bergakyrkan i Bjärred,takrenovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson, 2005
75. Fjälkinge 206:1, Fjälkinge sn, BMU, Helen Carlsson,2008
76. Bösarps kyrka, ut- och invändigt, Bösarps sn, AK, Petter Jansson, 2006
77. Taken på Ausås prästgård, Ausås sn, AK, Anna Rabow, 2007
78. Vittskövle slott - vårdplan 2008, Vittskövle sn, H. Borg, J. Juhlin Alftberg, K. Nilén, A. Rabow, H. Ranta, 2008
79. Boplatsen vid Gringelstad, Köpinge sn, FU, Tony Björk, 2008
80. Sporrakulla gård, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
81. Södra Björstorp - restaurering av dammar, Brösarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2008
82. Tirups kyrka – ommålning av kyrkdörrar, Tirups sn, AK, Anna Ligoura och Mia Jungskär, 2008
83. Norra Åsums kyrkogård, Norra Åsums sn, DK, Lotta Eriksson & Anna Ligoura, 2008
84. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Mia Jungskär, 2008
85. Norrviks tobakslada, Rinkaby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
86. Gårdarna vid Ringelikors, RAÄ 307 & 309, Kristianstad, FU, Tony Björk, 2008 (pdf 590 kb)
87. Tomelilla Byagård, tak- och fasadarbete, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
88. Sankta Maria kyrka i Ystad, invändig restaurering, Ystad, AK, Petter Jansson, 2008
89. Borrby kyrka – utvändig renovering, Borrby sn, AK, Helen Carlsson, 2008
90. Senpaleolitiskt mossfynd i Östra Grevie, Ö Grevie sn, Besiktning, Helene Wilhelmson, 2006 (pdf 1 mb)
91. Förhistoriska boplatser inom Vä 2:107, Vä sn, AU, Jan Kockum, 2008
92. Kust & Historia- En fördjupning på bynivå.. Bertil Helgesson, Åsa Jakobsson, Anki Karlsson och Anna Rabow
93. Från Karlshöga till Nämndemansgård, S:t Ibbs sn, DK, Mia Jungskär & Anna Rabow 2008
94. Bromölla 11:98 – Gravar och boplatslämningar vid Bromölla, UN, Anders Edring & Thomas Linderoth 2008
95. Horna 3:12 m.fl., Åhus sn, AU2, Helen Lilja 2008
96. Västra Sallerups kyrka – utvändig renovering, Västra Sallerups sn, AK, Petter Jansson 2007-2008
97. Torsebro krutbruk, Färlöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2008
98. Borrby kyrka och kapell - restaurering av blyfönster med glasmålningar, Borrby sn, AK, Kristina Nilén, 2006-2007
99. Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan, Skarhults sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008
100. Skarhults slott - omläggning av tak på "Gamla hisslogan", Skarhults sn, AK, Kristina Nilén, 2007-2008
101. Alunbruket i Andrarum, murrestaurering, Andrarum sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg 2008
102. Restaurering av gavlar på Hovbeslagsskolan, Alnarp, Lomma sn, AK, Mia Jungskär 2008

2007

1. Hässleholms filfabrik, AK, Henrik Borg, 2005 – 2006 (pdf 340 kb)
2. Barsebäck kyrka, Barsebäcks sn, FU, Lars Salminen, 2002 (pdf 1,7 mb)
3. Hovdala slott hus E, L329-förstärkningsåtgärder, Brönnestads sn, AK, Kristina Nilén 2006/2007
4. Tånga kvarn, Välinge sn, AK och DK, Henrik Borg, 2004-2005
5. Tegelgolv i Bäckaskogs kyrka, Kiaby sn, AK & FU, Jan Kockum, 2004 & 2006
6. Kävlinge gamla kyrka, 8 ½ sekler av hemligheter, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 2005
7. Tåstarps kyrka, Tåstarps sn , AK, Lotta Eriksson, 2006-2007
8. Sankt Ibb gamla kyrka, BAD & FU, Cecilia Pantzar & Lars Salminen, 2003-2004
9. Vä kyrkogård – gammal och ny, Vä sn, FU, Tony Björk, 2006 OBS! 10 MB
10. Härlövs industriområde boplats och grav, N Åsum och Kristianstad, AU&FU&UN, Helén Lilja, 1999-2005
11. Heliga Trefaldighetskyrkan – restaurering av fönster, AK, Helena Nilsson, 2005 (pdf 400 kb)
12. Gånggriften i Odarslöv, Odarslöv sn, UN, Anders Edring, 2006 (pdf 2 mb)
13. Källna kyrka, Källna sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson , 2007
14. En kongemoseboplats i Yngsjö, AU & FU, Anders Edring, 2006
15. Börringe kyrkogård – ”…ett verkligt fridens rum i skuggan av lummiga trädkronor.”, Börringe sn, Svedala kommun, DK, Helena Nilsson, Lotta Eriksson, Cissela Olsson och Åsa Jakobsson, 2005-2006 (pdf 1,3 mb)
16. Östra Ljungby kyrka, Östra Ljungby sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, 2007
17. Södervidinge kyrkogård, Södervidinge sn, DK, Lotta Eriksson, 2007
18. Sankt Mikaels kapell i Helsingborg, UN, Lars Salminen, 2004
19. Skånska ruinvårdsprojektet, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005-2006
20. Virke kyrkogård, Virke sn, DK, Lotta Eriksson, 2007
21. Några arkeologiska undersökningar i Åhus, Åhus sn, FU & AK, Jan Kockum, 1996 – 2004
22. Kulturreservat i Skåne -en översiktlig utredning , Paul Hansson, 2007
23. S:t Jörgen i Åhus. Åhus 30:5. Åhus sn, FU, Jan Kockum, 2007
24. Bronsåldersbrunnar i Näsby, Kristianstad, UN, Tony Björk, 2006 – 2007
25. Stora Harrie kyrkogård, Stora Harrie sn, DK, Lotta Eriksson, 2007
26. Österslöv gamla prästgård, Österslövs sn, AK, taktäckning, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
27. Månstorps gavlar- säkringsarbeten, V Ingelstad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg & Henrik Borg, 2007
28. Skarhults slott - vårdplan, Skarhults sn, PJ, Kristina Nilén, 2006-2007
29. Tjörnarps kyrka, Tjörnarps sn, AK, Lars-Göran Strömbom, Mia Jungskär & Lotta Eriksson, 2003-2004
30. Universitetet 2, f.d. Anatomen, Värdebeskrivning 2007, BD, Henrik Borg 2007
31. Bäckaskog slott L356 – renovering av västra längans fasad och tak, samt nytillverkning av grindar, AK, Kristina Nilén, 2006
32. Korsbackakyrkans kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, 2007
33. Kust och historia i Skåne – En förstudie med naturperspektiv, PJ, Åsa Jakobsson, 2007
34. Sporrakulla gård – tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
35. Rivning på gång, norra kyrkogården i Lund, AK& BD, Petter Jansson, 2007
36. Röddinge kyrka utvändig renovering, Röddinge sn, AK, Petter Jansson 2006
37. Flädie kyrka utvändig renovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson 2006
38. Hallamölla, Eljaröds sn, AK, Emelie Petersson, 2007
39. Kävlinge gamla kyrkas kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, 2007
40. Magnaröds stenvalvsbro, Östraby socken, AK, Jimmy Juhlin Alftberg 2007
41. Stora Herrestad säteri - antikvarisk förundersökning, huvudbyggnaden, Stora herrestads sn, AF, Kristina Nilén, 2006
42. Arilds missionshus - fönsterrenovering, AK, Helena Nilsson, 2007
43. Öllsjö by - Fastigheten Öllsjö 33:2, Skepparslöv sn, FU, Jan Kockum, 2007
44. Ausås församlingshem, Ausås sn, AK, Emelie Petersson, 2007
45. Nämndemansgården, Sankt Ibbs sn, AK, Emelie Petersson, 2007
46. Lilla Harrie kyrkogård, Lilla Harrie sn, DK, Lotta Eriksson & Katarina Olsson, 2007
47. Öllsjö 67:1, Skepparslöv sn, SU, Catherine Svensson, 2006 (pdf 813 kb)
48. Stiby kyrka - läktarunderbyggnad, AK, Helena Nilsson, 2007 (pdf 330 kb)

49. Glimmebodagården, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2007

50. Hustoftagården, Väsby sn, AK, Emelie Petersson, 2007
51. Östra Vemmerlövs kyrka, AK, Helena Nilsson, 2005-2006 (pdf 500 kb)
52. Åkerbergska huset - fönsterrenovering, Höganäs sn, AK, Helena Nilsson, 2007
53. Villa Larsbo - fönsterrenovering, Brunnby sn, AK, Helena Nilsson, 2007
54. Tomelilla byagård, murstocksrenovering, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
55. Hässleholms kyrka - utvändiga arbeten, AK, Helena Nilsson, 2006-2007 (pdf 500 kb)
56. Ekestad folketspark - vård- och underhållsplan, Österslövs sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, 2007
57. Gammelgård, Sälshög 112:2, Tryde sn, DK, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, 2007
58. Uppåkra kyrka - arkeologisk schaktningsövervakning, Uppåkra sn, FU, Lars Salminen, 2007
59. Nymö 8:17 - restaurering av ladugårdstak, Nymö sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg 2007
60. Hus och härdar i Edenryd, Ivetofta sn, Bromölla. FU 2007. Tony Björk (pdf 1,2 mb)
61. Bondrumsgården, timmer- och takarbeten, Fågeltofta son, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
62. Ingeborrarp, Rya sn, AK, Emelie Petersson, 2007
63. Östanå Pappersbruk - paviljongen, 2007, Östra Broby sn, AK, Helena Nilsson, 2007
64. Kävlinge gamla kyrka, utvändigt underhåll, Kävlinge sn, AK, Petter Jansson, 2005
65. Industrimiljöer i Lunds kommun, Inventering, Henrik Borg & Kristina Nilén, 2007
66. Tjörnedalagården - taktäckning, Gladsax sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2007
67. Lackalänga kyrkogårdar, Lackalänga sn, DK, Helena Nilsson & Henrik Borg, 2007
68. Stävie kyrkogård, Stävie sn, DK, Helena Nilsson & Henrik Borg, 2007
69. Ljunghus 9:1 - fasadreparationer, Allerums sn, AK, Emelie Petersson, 2007
70. Rallaté, Vånga sn, BD, Jimmy Juhlin Alftberg och Kristina Nilén, 2007
71. Mörarps kyrka- utvändig renovering, Mörarps sn, AK, Henrik Borg, 2007
72. Himmelstorp - ryggning och putsarbeten, Brunnby sn, AK, Emelie Petersson, 2007
73. Emmislövs gamla kyrkogård - restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AK, Helena Nilsson, 2007 Se rapport 2011:36
74. Röddinge kyrka- tala med sten, Röddinge sn, BAD, Petter Jansson, 2006
75. Flädie kyrka- utvändig renovering av torn, Flädie sn, AK, Petter Jansson, 2006
76. Billinge kyrka- korfönsterrenovering, Billinge sn, AK, Petter Jansson, 2006
77. Brandstads kyrka- utvändig iståndsättning, Brandstads sn, AK, Petter Jansson, 2005
78. Allhelgonakyrkan Lund, invändig restaurering etapp I-IV, AK, Petter Jansson 2005-2007
79. Kvistofta kyrka, konservering av kalkmålningar, Kvistofta socken, AK, Petter Jansson 2006
80. S:t Nicolai kyrka Trelleborg, renovering av kyrkklockor, AK, Petter Jansson 2007
81. Uppåkra kyrka, fukt- och mögelsanering samt omläggning tak, Uppåkra socken, AK, Petter Jansson 2006- 2007
82. Västra Torups kyrka - fasadarbeten på torn, Västra Torups sn, AK, Emelie Petersson, 2007
83. Jöns Jonsgården - utvändiga arbeten, Kattarps sn, AK, Emelie Petersson, 2007
84. Tåstarps kyrka, Tåstarps sn, AK, Lotta Eriksson, 2006-2007
85. Gunnestorps mölla - byte av vingar, Väsby sn, AK, Emelie Petersson, 2007
86. Heliga Trefaldighetskyrkan, - restaurering av fönster, Heliga Trefaldighets sn, AK, Lotta Eriksson, 2007
87. Axatorp gård - konservering av väggmålning, Hammarlövs sn, AK, Emelie Petersson, 2007
88. Fjärrvärme i Fjälkinge, Fjälkinge sn, FU, Anders Edring, 1999-2000
89. Byggnadsvårdscentrum i Skåne, PJ, Katarina Olsson, 2007

2006

1. Folkestorps Bränneri, Folkestorp 6:5, Maglehem sn, AK, Mattias Burman, 2005
2. Vallfartskyrkan i Fru Alstad, Fru Alstad, FU, Lars Salminen, 2005 OBS! 10 MB
3. Röstånga kyrkogård, Röstånga sn, DK, Åsa Jakobsson och Cecilia Pantzar, Cissela Olsson, 2005
4. Hovdala slott, larm och markarbeten, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005 OBS! 10 MB
5. Ask kyrkogård, Ask sn, DK, Åsa Jacobsson, Klara Johansson, Mia Jungskär, Cissela Olsson, 2005
6. Hustoftagård, Väsby sn, AK, Anna Ligoura, 2005
7. Äsphult kyrka, Äsphult sn, MD, Magnus Lindhagen och Jimmy Juhlin Alftberg, 1996
8. Himmelstorpsgården, Brunnby sn, AK, Anna Ligoura, 2004
9. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Anna Ligoura, 2005
10. Rutsbo, Sankt Ibb sn, A.K, Anna Ligoura, 2005
11. Jordberga kostall, Källstorps sn, AK, Anna Ligoura, 2004
12. Norra Grönby mölla, Anderslövs sn, AK, Klara Johansson och Mia Jungskär, 2006
13. Ekonomibyggnad på Skarhult slott, Skarhult sn, AK, Cecilia pantzar, 2005
14. Klostergården, KA, Lund, Paul Hansson och Anna Rabow, 2005
15. Hannas kyrka – alla tiders kyrka, Hannas sn, MD, Petter Jansson, 2004
16. Häglinge kyrka – ”…ljusare, skönare, rymligare”, Häglinge sn, AK, Magnus Lindhagen och Lotta Eriksson, 1999-2006
17. Hannas kyrka ut- och invändig restaurering, Hannas sn, AK, Petter Jansson/Lotta Eriksson, 2004-2005
18. Norra Mellby skol- och fattighus, Norra mellby sn, KA, Anna Rabow, 2005
19. Historiska museet i Lund – en värdebeskrivning, Lunds sn, DK, Henrik Borg, 2006
20. Fornstugan i Kristianstad, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006
21. Hovdala slott- svampsanering, Brönnestad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006
22. Bosjökloster – nunnornas botkapell, Bosjökloster sn, AK, Cecilia Pantzar, 2003
23. Sankt Olofs kyrka, Sankt Olofs sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005-2006
24. Västra Broby kyrka. Västra Broby sn, AK, Cecilia Pantzar,2005-2006
25. Hassle Bösarps kyrka – invändig renovering, Hassle Bösarps sn, AK, Anna Rabow, 2005
26. Svalövs kyrka, Svalövs sn, AK, Anna Ligoura och Lotta Eriksson, 2005-2006
27. Näsum 12:2, Näsums sn, FU, UN, Elisabeth Höst, 2006 (pdf 835 kb)
28. Perstorps baptistkapell, svampsanering, Oppmanna sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004
29. Hassle Bösarps kyrka, Hassle Bösarps sn, AK, Anna Rabow, 2005
30. Konga kyrkogård, Konga sn, DK, Åsa Jakobsson, Mattias Burman, Mia Jungskär, Cissela Olsson och Emelie Petersson, 2005-2006
31. Bondegård-utvändig restaurering, Stoby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2006
32. Fornlämningar utmed Sigridslundsvägen, Vä sn, FU, Helene Wihelmson, 2003
33. Horna 3:12, Åhus sn, AU, Adam Bolander, 2006
34. Horna 3:12, Åhus sn, FU, Adam Bolander, 2006
35. Uppåkra 8:9, Uppåkra sn, FU, Helene Wihelmson, 2004
36. Östra Broby kyrka – utvändig restaurering, Ö Broby sn, AK, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, 2005
37. Norra Mellby klockstapel – restaurering, N Mellby sn, AK, , Jimmy Juhlin Alftberg, 2006
38. Vattenmöllan – kvarnbyggnad Krapperup 19:2, Brunnby sn, AK, Mattias Burman, 2006
39. Wallåkra stenkärlsfabrik, Vallåkra, Kvistofa sn, AK, Mattias Burman, 2006
40. Kommendanten 5 och 6, Dokumentation vid varsam ombyggnad, BD, Erika Wass och Magnus Lindhagen, 1997-1998 OBS! 10mb
41. Omläggning av tak - Kvihusa 1:2, Ekjaröds sn, AK, Emelie Petersson, 2006
42. Saltus Sanctæ Mariæ, Bäckaskogs kloster – arkeologiska undersökningar under ett halvt sekel, Kiaby sn, Jan Kockum, 2006
43. Fjärrvärme i Örkelljunga kyrka. FU/SU, Helene Wihelmson, 2006
44. Nosaby kyrka – förändring i bänkkvarter, Nosaby sn, AK, Helena Nilsson, 2006
45. Nämndemansgården, St Ibbs sn, AK, Anna Rabow, 2006
46. Vårdplan – Sporrakulla, Glimåkra sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg, Helena Nilsson, Kalle Melin, 2006
47. Magasinet på Spannarps säteri, Åusås sn, AK, Anna Rabow, 2006
48. Järnugnar vid Skräbeå, Bromölla 12:19, Ivetofta sn, UN, Tony Björk, 2006
49. Kv Lyckan 42 i Åhus, Åhus sn, FU, Elisabeth Höst, 1991
50. Hustoftagårdens boningshus, Väsby sn, AK, Anna Rabow, 2005
51. Tingsgården i Vä. Boplats och grav från yngre bronsålder/förromersk järnålder, Vä sn, AU, UN och FU, Tony Björk, Adam Bolander och Happy Hök, 1993-1994 och 1996
52. Fjälastorps småskola, Brunnby sn, BMU, Henrik Borg, 2006
53. Som kungen själv stakade ut – Kvarteret Göken i Ängelholm, FU, Lars Salminen, 1991
54. Balsby 12:40 -järnåldersbebyggelse vid Råbelövssjön, Nosaby sn, FU/SU, Adam Bolander, 2006
55. Åhus 14:108 – Härdar, flinta och metallhantverk i Transval, Åhus sn, FU, Helene Wihelmson, 2006
56. Härlöv 50:27-I utkanten av byn, Kristianstad sn, FU, Helene Wihelmson, 2006
57. Barsebäcks kärnkraftverk, Barsebäcks sn, DK, Henrik Borg och Helen Sannerstedt, 2006 (pdf 3 mb)
58. Jöns Jonsgårdens tak, Kattarps sn, AK, Anna Rabow, 2005
59. Boplatserna på näset, Näsby 35:2, 35:28 m fl, Kristianstads sn, FU+UN, Helene Wihelmson, 2006
60. Gravarna vid Bäckaskogs kloster, Kiaby sn, FU, Jan Kockum och Helene Wihelmson, 2005-2006
61. Svenstoprs mölla – arbeten på gång, Stora Köpinge sn, AK, Emelie Petersson, 2006
62. Träskolängan, restaurering av stomme, Brunnby sn, AK, Emelie Petersson, 2006
63. Stehags kyrka – utvändig renovering, Stehag sn, AK, Lotta Eriksson, 2006
64. Träne kyrka – konservering av inventarier, Träne sn, AK, Lotta Eriksson, 2006
65. Godsmagasinet i Brösarp, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2006
66. Krukmarkeriavfall från kv Vakteln i Ängelholm, UN, Lars Salminen, 1983
67. Får man grilla här? – Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Anna Hadders och Anne Rosengren, 2006
68. Vård- och underhållsplan, Glimmebodagården, VP, Emelie Petersson och Helena Nilsson, 2006
69. Kyrkängen i Ivetofta – hus och gårdar under järnålder, Ivetofta sn, FU, UN, Elisabeth Höst och Helene Wihelmson, 1990
70. Vård- och underhåpllsplan, Torsebro krutbruk, Färlövs sn, BD, Mattias Burman, 2006
71. Sporrakulla gård etapp 2, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg och Helena Nilsson, 2006
72. Sagabion i Höganäs –yttre måleri 2006, AK, Henrik Borg ,2006
73. Linbastu i Björkarp, Riseberga sn, AK, Mattias Burman, 2006
74. Slogstoprs mölla, Hammarlunda sn, AK, Henrik Borg, 2006
75. Uthusbyggnad vid Pyringatorpet, Röke sn, AK, Mattias Burman, 2006
76. Östra begravningsplatsen, Kristianstad, DK, Lotta Eriksson, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson, 2006
77. Ausås församlingshem –takomläggning och lagning av innervägg, Ausås 15.1, Ausås sn, AK, Mattias Burman, 2006
78. Bondrumsgården, Bondrum 13.19, Fågeltofta sn, AK, Emelie Petersson, 2006
79. Glimmebodagården, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, 2006
80. Ingeborrarpgården- takomläggning, Ingeborrarp 1:4, Rya sn, AK, Mattias Burman, 2006
81. Föremålen på Månses. Reflektioner kring föremålsdokumentationen på torpet Månses, Skärsnäs 9:37, Vånga sn, Åsa Alftberg, 2006
82. Fischerska gården, Simrishamns sn, AK, Emelie Petersson, 2006
83. Kv Skäran 6 – direktör Ture Mechelsens villa, DK, Lotta Eriksson, 2006
84. Mejeribyggnader i Skåne, Inventering 2005-2006, Henrik Borg, 2005
85. Ballingstorp 1:9, Kviinge sn, AK, Emelie Petersson, 2006
86. Trollenäs kyrka – utvändig renovering, Trollenäs sn, AK, Lotta Eriksson, 2006
87. Kumlatofta 5.12, Everlövs sn, AK, Emelie Petersson, 2006
88. Silversmedjan, Vapenbrodern 8, Kristianstad, AK, Emelie Petersson, 2006
89. Folkestorpsbränneri- invändig upprustning, Folkestorps 6:5, Maglehem sn, AK, Mattias Burman, 2006
90. Att Fånga habitus – kulturmiljö, boendemiljö och identitet. Ett metodutvecklingsprojekt, Katarina Ohlsson och Anne Rosengren, 2006
91. Gårdar från förromersk järnålder- Rinkaby 7:23, Rinkaby sn, UN, Helene Wilhelmsson, 2004
92. Bollerups borg, Bollerups sn, AK, Emelie Petersson o Jimmy Juhlin Alftberg, 2006
93. Grönby kyrka – byte av golv i kyrkorum, Grönby sn, AK, Lotta Eriksson, 2006
94. Kastanjegården – konservering av interiört måleri, N Varalöv sn, AK, Helena Nilsson, 2006
95. Tobaksdoft, minnen och mångfald – Tobakslador i Skåne 2006, PJ och DK, Mattias Burman, Ann-Christine Ernstedt och Åsa Jakobsson, 2006 (pdf 2,5 mb)
96. Österlövs gamla prästgård, Österlövs sn AK, Jimmy Juhlin Alftberg o Emelie Petersson, 2006

2005

1. Restaurering av dörrar på Bålamöllan, Stehags sn, AK, Mia Jungskär, 2004

2. Boplatsen mittemellan Bromölla 12:19, Ivetofta sn, FU, Tony Björk, 2004

3. Slottshagen i Helsingborg – schaktövervakning vid trädplantering, FU, Lars Salminen, 2004

4. Fjärrvärme i Helsingborg – arkeologiska schaktningsövervakningar 2003-2004, FU, Lars Salminen, 2004

5. Ekeby kyrkogård – arkeologisk schaktövervakning 2002, FU, Lars Salminen, 2004

6. Häglinge - kulturhistorisk beskrivning, Häglinge sn, KA, Cissela Olsson, 2005

7. Warmbadhuset i Torekov, Torekovs sn, AK + BMU, Paul Hansson, 2004

8. Onslunda kyrka – invändig restaurering, Onslunda sn, AK, Lotta Eriksson, 2004 OBS! 10MB

9. E22 Gualöv – Bromölla, Ivetofta och Gualövs sn, AU steg 2 + FU, Ivan Balic, Tony Björk, Mikael Henriksson, Karl-Magnus Melin, Björn Nilsson (red), UV-Syd rapport nr 2005:1

10. Skabersjö kyrka, Skabersjö sn, BAD, Petter Jansson, 1999-2001

11. Arilds kapell, Brunnby sn, BAD, Petter Jansson, 2001

12. Norra Åkarp kyrka, N Åkarp sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004

13. Ramstorps trädgård, Fulltofta sn, DK, Cissela Olsson, 2004

14. Icke fiktiv film i Skåne – avslutande rapport om inventering, insamling och tillgängliggörande, L. Ålenius, P. Bjelvehammar, 2004

15. Sankta Maria kyrka i Ystad, Ystad stad, FU, Jan Kockum, 2005

16. Ulla Molins trädgård i Höganäs, Höganäs sn, BMU, Kristina Nilén, 2004

17. Bronsåldersgravar och järnåldershus, Ivetofta sn, UN, Tony Björk, 2004

18. Skogliga utemuseer i Skåne – en förstudie, Bertil Helgesson och Olof Hermelin, 2005

19. Hotell Båstad – en interiör från 1920- talet, AF, Mia Jungskär och Kristina Nilén, 2004-2005

20. Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Anna Ligoura, 2004

21. Paul Jönska gården, Viken sn, AK, Anna Ligoura, 2004

22. Pilgrändsgårdens gavel, Ystad sn, AK, Paul Hansson, 2004-2005

23. Gasledningen Karpalund – Härlöv, Färlöv sn o N Åsum sn, FU, Jan Kockum, 1996

24. Börringe kyrkogård, Börringe sn, AK, Anna Ligoura, 2004

25. Härlöv 50:27, N Åsum sn, FU, Jan Kockum, 1995

26. Öveds kyrka – fasader och tak, Öveds sn, AK, Petter Jansson, 2003

27. Östra Kärrtorps kyrka – fasader och tak, Ö Kärrtorp sn, AK, Petter Jansson, 2003

28. Högseröds kyrka – en liten trappstegshistoria, AK, Petter Jansson, 2002

29. Skötselplan kulturreservatet Norrviken Trädgårdar, V Karups sn, Patrik Olsson, 2003

30. Fjelie kyrka – lagning av mur samt installation av brand- o inbrottslarm, Fjelie sn, AK, Anna Ligoura, 2002

31. Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn – invändiga förändringar, AK, Simrishamn sn, Lotta Eriksson, 2004-2005

32. Alnarps slott, AK, Lomma sn, Anna Ligoura, 2004

33. Krapperups slott etapp IV, AK, Brunnby sn, Kristina Nilén, 2004

34. Allhelgonakyrka på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004-2005

35. S:t Ibbs gamla kyrka – utvändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén och Cecilia Pantzar 2003-2004

36. S:t Ibbs gamla kyrka – invändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004

37. Gårdstånga kyrka, Gårdstånga sn, AK, Kristina Nilén, 2004

38. Flyttning av kyrkliga inventarier från Allhelgonakyrkan på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, 2004-2005

39. Gustav Adolf kyrka, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2004

40. E22 Hammar-Södergård, Fjälkinge sn, FU, Tyra Ericson och Ylva Wickberg, 2002-2003

41. Gislövs kyrka- ett biskopen värdigt tempel, Gislövs sn, BAD, Petter Jansson, 2000

42. Bjärlövs medeltida bytomt, Färlövs sn, AU, Anders Håkansson, 1998

43. Alnarps slott, Lomma sn, AK, Anna Ligoura, 2004

44. Skanörs kyrka – invändig renovering, Skanörs sn, AK, Kristina Nilén, 2004

45. Västra Hoby kyrka – utvändig renovering av tornet, V Hoby sn, AK, Kristina Nilén, 2004

46. Västra Hoby kyrka – inflyttning av orgel från Odarslövs kyrka, V Hoby sn, Kristina Nilén, 2004

47. Hagen vid Bäckaskog, Kiaby sn, Jan Kockum, 2005

48. Hovs kyrka – fasadarbeten, Hovs sn, AK, Lotta Eriksson, 2005

49. Breddning av Långebergavägen, Välluvs sn, FU, Jan Kockum, 2005

50. Brandstad kyrkogård, Brandstad sn, FU, Jan Kockum, 2005

51. Bredbandsdragning genom Rinkaby, Rinkaby sn, FU, Linda Pettersson, 2005

52. Källstorps kyrkogård, Källstorps sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005

53. E22 Kristianstad – Fjälkinge, AU 2, Tyra Ericson, 2002

54. Medeltida stadslämningar vid Åhus torg, Åhus sn, FU+AU, Linda Pettersson, 1988

55. Aristofanes 4 – en stenåldersboplats, Vä sn, FU+AU, Linda Pettersson, 1996

56. Kv Jungfrun 4 i Simrishamn, Simrishamn, UN, Tony Björk & Jan Kockum, 1990

57. E22 VÄ, Vä sn, UN, Hans Ekerow, 1994-1995

58. Grönby, Gärdslövs och Önnarps kyrkor, Grönby sn, Gärdslövs sn och Önnarps sn, Lotta Eriksson, 2005

59. Omläggning av plåttak, Wähusen, Kristianstad, AK, Mia Jungskär, 2005

60. Målning av plåttak på Bålamöllan, Stehag sn, AK, Mia Jungskär, 2005

61. Lilla Isie kyrkogårdar, Lilla Isie sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005

62. Hemmesdynge kyrkogård, Hemmesdynge sn, DK, Lotta Eriksson, 2004-2005

63. Fischerska Huset, Simrishamn sn, AF, Mattias Burman och Emelie Petersson, 2005

64. Den skånska livsmedelsindustrin, PJ, Henrik Borg, 2005

65. Barnet i mässingsskrinet – schaktningsövervakning vid Höörs kyrka, Höör sn, FU, Linda Pettersson, 2002

66. Gamlegård & Egeside. Arkeologiska undersökningar 2004-2005, Vittskövle sn, UN, Johan Dahlén, 2005 (pdf 2 mb)

67. Dammbyggen i Vallarum, Fränninge sn, FU, Linda Pettersson, 1999-2000

68. Boplatslämningar vid Örebäcken, stg 1291, Båstad, UN, Linda Pettersson, 1989

69. Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell, Oppmanna sn, AK, Mia Jungskär, 2004-2005

70. Fjälkinge 28:25, vikingatida lämningar, Fjälkinge sn, FU, Helén Lilja, 2004

71. Ny cykelväg i Fjälkinge – Fjälkinge 35:105 m fl, Fjälkinge sn, FU, Linda Pettersson, 1991

72. Schaktningsövervakningar i kv. Tyggården – museets nya entré, Kristianstad, FU, Linda Pettersson, 2001

73. Graven i Krigarens by, Rinkaby sn, FU, Linda Pettersson, 1982

74. Markarbeten i centrala Kristianstad, Kristianstad, FU, Linda Pettersson, 2000 och 2002

75. Ledningsdragning vid Ringsjön, Fulltofta sn, FU, Linda Pettersson, 2001

76. Härdkoncentration vid Salomonhög, Grevie sn, AU + UN, Linda Pettersson, 1989

77. Borrby kyrka, Borrby sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005

78. Anläggningsarbeten på borggården på Bäckaskog slott, Kiaby sn, AK, Mia Jungskär 2004-2005

79. Wor fruis have. Arkeologiska undersökningar i Kv Spritan 1994-96, del 1-4, Åhus sn, UN, Karl-Magnus Lenntorp, 1994-96

80. Restaurering av holkbrunnar, Hörröd, Farstorps sn, AK, Helén Lilja, 2005

81. Ledningsdragning vid Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad, FU, Linda Pettersson, 2001 och 2004

82. Trelleborgshuset i Krigarens by, Rinkaby sn, UN. Linda Pettersson, 2005

83. Bromölla 11:92 – Neolitiska lämningar vid Skräbeån, Ivetofta sn, FU+AU2, Linda Pettersson 2004+2005

84. Kv Lejonet 10 i Simrishamn, Simrishamn, FU och UN, Claes B Pettersson, 1989

85. Bollerups borg – åtgärdsplan för utvändig restaurering, Bollerup sn PJ, Cecilia Pantzar och Emelie Petersson, 2005

86. Brydestuan i Finsbo (Finsbo 5:1, utmarker), Östra Karups sn, AK, Mattias Burman, 2005

87. Sporrakulla gård, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005

88. Lokstallet i Brösarp – Omläggning av tak, Brösarp sn, AK, Mia Jungskär och Klara Johansson, 2005

89. Reslövs kvarn, Reslövs sn, AK, Henrik Borg, 2005

90. Lönsboda korgfabrik, Örkened sn, BMU. Emelie Petersson, 2005

91. Krapperups slott stapp V, Brunnby sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005

92. Börringe kyrka, Börringe sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005

93. Torsebro krutbruk, Biskopsmöllan 2:1, Färlöv sn, AK Mattias Burman 2005

94. Vä – Bebyggelse och vallgrav, Vä sn, UN, Bertil Helgesson, 1991

95. Glimmebodagården, taktäckning, Brösarp sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005

96. Bondrumsgården, taktäckning, Fågeltofta sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005

97. Norra Mellby skol och fattighus, N Mellby sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005

98. Övedskloster – vårdplan, Öveds sn, PJ, Cecilia Pantzar och Emelie Peterson, 2005

99. Ekestads Folketpark, Österslöv sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, 2005

100. Brunnshög – Getinge, Lunds kommun, KA, Anna Rabow och Lars Salminen, 2005

101. Citadellet och Gråen, Landskrona, AK, Anna Ligoura, 2005

102. Boplatslämningar i Transval, Åhus sn, AU, Jan Kockum, 2005

103. Bälinge mölla, Bälinge 15:73, Perstorps sn, AK, Henrik Borg, 2005

104. Axatorp gård – konservering av väggmålningar, Hammarlöv sn, AK, Cecilia Pantzar, 2005

105. Röstånga kyrka, Röstånga sn, Cecilia Pantzar, 2005

106. Fjärrvärme Eslöv – Lund, AU, Lars Salminen, 2005

107. F5-Ljungbyhed – en utredning av interöra skyddet, Paul Hansson, 2005

108. Banckagården, Vikens sn, AK Anna Ligoura, 2005

109. Bjersjöholms gamla slott – utvändig renovering, Bjäresjö sn, AK Anna Sturesson och Klara Johansson, 2005

110. Össjö kyrka – Reliquie sanctarum virginum undecim milium, Össjö sn, AK, Lotta Eriksson, 2005

111. Öllsjö 67:1 och 63:1 m fl, Skepparslövs sn, FU, Catherine Svensson, 2005

112. Taktäckning av Ausås församlingshem, Ausås 15:1, Ausås sn, AK, Mattias Burman, 2002

113. Taktäckning av Ingeborrarpsgården, Ingeborrarp 1:4, Rya sn, AK, Mattias Burman, 2004

114. Klippans Chromläderfabrik, Klippan sn, DK, Henrik Borg, 2005

115. Hissmossa skola, omläggning av tak, Västra Torup sn, AK, Klara Johansson, 2005

116. Balsby 12:40, Nosaby socken, AU, Elisabeth Höst, 2005

117. Anna Östlings torp, takomläggning, Andrarum sn, AK, Emelie Petersson, 2005

118. Västra Karups kyrka – Fasadarbeten, V Karups sn, Lotta Eriksson, 2005

119. Södra Vram, Bjuvs sn, AK, Anna Ligoura, 2005

120. Dagstorp, Kävlinge sn, AK, Anna Ligoura, 2005

121. Himmelstorp, Brunnby sn, AK, Anna Ligoura, 2005

122. Nämndemansgården, Sankt Ibbs sn, AK, Anna Ligoura, 2005

123. Italienborg, Brunnby sn, AK, Anna Ligoura, 2005

124. En förhistorisk fiskeplats vid Vramsån, Gärds Köpinge sn, FU+UN, Anders Edring, 1997, 1999

125. Skärvor från Wor fruis have, del 5 – Keramik från Kv Spritan, Åhus, UN, Catherine Svensson, 1994-1996

Uppdaterad: 2016-09-05