Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2018 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

5. Konsul Perssons villa

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 12.4 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se