I konstens och fantasin värld – Miró

Kristianstad kommun och Kristianstad konsthall har världens största samling av Miroaffischer, donerade av en privat samlare och konstälskare, Nils Tryding. Samlingen innehåller 154 originalaffischer som omspänner tiden 1937-1983.

Från den här unika samlingen har Nils valt ut några bilder som just Ni har tillgång till att få se under en visning och några finns även att låna i våra studielådor.

För den katalanske konstnären Joan Miró (1893-1983) var affischkonsten ett effektivt och intressant sätt att nå ut till de breda folklagren. De finns i det offentliga rummet och möter betraktarna på deras väg.

Miró målade sina drömmars bildvärld. Han kunde få den plana ytan att nå havets djup, och himlens rymd – att uppnå musiken. Bilderna innehåller former, färger och skrifttecken. Joan Mirós konst präglas av öppenhet, glädje, färg- och detaljrikedom. Han är en av centralgestalterna i den moderna västerländska konsten.

Vi tittar på några av Mirós bilder och sedan skapar vi något i ateljén.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11 eller via bokning@regionmuseet.se

Datum

Fast program

Tid

Tid: 120 min

Ta gärna med en frukt till pausen!

Årskurs

Förskolan (från 4 år), förskoleklass, åk 1-9, gymnasiet, särskolan och SFI