Jobbcirkus

En utställning om gymnasievalet som ibland kan kännas som rena rama cirkusen.

Jobbcirkus ska hjälpa åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Utställningen är också ett värdefullt stöd för lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som på olika sätt arbetar med att stötta elever inför valet till gymnasiet.
Jobbcirkus ska inspirera, vidga vyer och ge exempel på olika möjligheter. Med ett personligt tilltal och en kravlös, lekfull gestaltning tar utställningen med besökaren på en resa mot yrkeslivet.

Jobbcirkus lyfter fram mismatchen

Det finns en mismatch på arbetsmarknaden - utbildningarna som ungdomar väljer matchar inte alltid behovet av arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten är stor, samtidigt som det saknas arbetskraft inom vissa branscher – exempelvis i teknik- och industriföretagen. Så vilka utbildningar kan man välja för att bli attraktiv för arbetsmarknaden? Var finns jobben om ett, fem eller 15 år? Vad vet vi om framtiden? Jobbcirkus förklarar hur det ligger till.

Hur ska man välja?

Det finns så många val att göra och hur ska man veta vilket som blir bäst? Jobbcirkus vill hjälpa alla ungdomar att tänka i olika banor kring sin egen framtid.

På ett lekfullt sätt ger utställningen en klarare bild av hur framtiden kan se ut och hur yrkesdrömmar kan bli verklighet. Här presenterar vi fakta om utbildningar och ger råd om hur man kan tänka inför sitt val.
Jobbcirkus riktar sig främst till åttonde- och niondeklassare, men även yngre och äldre elever kan ha nytta av ett besök. I utställningen fokuserar vi också på våra nyanlända ungdomar, deras utbildningsmöjligheter och väg in i arbetslivet.

Genom workshops ledda av museets pedagoger får eleverna fundera över framtiden i en lekfull miljö. När eleverna lämnar utställningen är vårt mål att de ska ha med sig ny inspiration, idéer och konkreta verktyg för att kunna göra medvetna val.

Gratis resor med Skånetrafiken

Högstadieklasser från hela regionen erbjuds gratis resor med Skånetrafiken till Kristianstad C när de besöker Jobbcirkus! Biljetter beställs i samband med att man bokar en visning och skickas per post. Ange önskat antal biljetter samt adress att skicka dem till. Från och med höstterminen 2019 gäller alla skolkort i hela regionen, så endast elever utan skolkort behöver biljett. Ordinarie tidtabell gäller. Finansiär bakom satsningen är Region Skåne

Logotyp för Skånetrafiken, en röd cirkel med bokstäverna Skå.
Region Skånes logotyp.

Kopplingar till LGR-11

Skolans mål är att varje elev:
kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv,
har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Riktlinjer – Alla som arbetar i skolan ska:
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som lärande miljö,
bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-13 52 56, tis–fre kl 8–11.

Datum

23/9 2019 – 19/1 2020

Tid

90 min

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Högstadiet och SFI

Lärarhandledning

I lärarhandledningen hittar du som lärare flera övningar att göra tillsammans med eleverna, både före, under och efter besöket. Handledningen kan också användas om ni vill besöka utställningen på egen hand utan pedagog.

» LärarhandledningPDF (pdf, 5.1 MB)

» Vägledning för nyanländaPDF (pdf, 1.5 MB)

Logotyp för Skånetrafiken, en röd cirkel med bokstäverna Skå.

Planera er resa med Skånetrafiken