Personal

Museets personal framför museet.

Här finns alla anställda på Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. För att skicka e-post, klicka på namnet. Annars är det fornamn.efternamn@regionmuseet.se som är adressen. Vid dubbla efternamn används bara första namnet.

Publik verksamhet

Arkiv, samlingar och dokumentation

Biblioteksassistent

TESTBILD

Intendent; samlingar

1:e intendent; faktarum/samlingar.

Etnolog/verksamhetsledare

TESTBILD

Intendent; faktarum/bibliotek och arkiv.

Café Miró

Vik. föreståndare

Foto, information och formgivning

Informatör/pressansvarig

Fotograf/formgivare

Filmmuseet

Kristianstads konsthall

Konsthallsintendent

Pedagogik

Kulturmiljöpedagog

Reception & butik

Museivärd & butiksansvarig

Järnvägsmuseet

Svartvit bild på en man.

Museitekniker – Järnvägsmuseet

Utställningsfrågor/publik verksamhet

Samordnare publik verksamhet

Museitekniker & service

Museitekniker

Museitekniker – Järnvägsmuseet

Museitekniker

Museitekniker

Service

Kulturmiljö

Arkeologi

Arkeolog; förhistoria/medeltid, handläggare
Verksamhetsledare, Kulturmiljö

Arkeolog; förhistoria/medeltid

Arkeolog; Skog och Historia

Arkeolog; Skog och Historia

Byggnadsvård

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie, inriktning kyrkor

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie

Byggnadsantikvarie

TESTBILD

Byggnadsantikvarie,
inriktning industrihistoria

Byggnadsantikvarie

Kulturlandskap

Landskapsvetare

Ledning

Museichef/Landsantikvarie i Skåne

Personalchef (vik.)

Personaladministratör

Ekonomiassistent