Miró-rummet

Två av Mirós planscher som hänger på en vägg.

Som ett rum i det stora rummet används Miró-rummet för att kunna visa delar av Mirós samling eller för att kunna spännande, mindre utställningar.

Urval #4 – Miró och litteraturen

Under hela sitt liv skilde Miró inte mellan målning och poesi. Poesi formade hans idéer så avgörande att Miró ansåg sig vara en målande poet, som smälte samman de två medierna på sina dukar. Inspirerad av poesin av Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, såväl som dadaisternas språkexperiment, skapade sin egna poetiska ordkonst. Till exempel vokalerna a, e, u, omskapade han till bildsymboler som han integrerade direkt in i hans bilder, och som är läsbara i direkt relation till Arthur Rimbauds dikt "Voyelles", där vokalernas ljud gavs specifika betydelser.

Mirós privata bibliotek, innehöll vid hans död mer än 1700 volymer, allt från världslitteraturens klassiker till avantgarde poesi. Miró verkar ha läst oupphörligt - i sin dagliga rutin ingick läsande lika mycket som arbetet i ateljén. I handskrivna listor sammanställde han oavbrutet boktitlar och författare. Där kan man till exempel se att han planerade att läsa "allt av Freud" (det är emellertid inte känt om han faktiskt lyckades). Han var en "grym läsare" av Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Alfred Jarry och Guillaume Apollinaire. Surrealistiska författare som Louis Aragon och Paul Eluard intresserade honom ännu mer än surrealistiska målare.

Miró gjorde en omfattande produktion av bokdesign. I samarbete med de viktigaste författarna och konstbokförlagen i sin tid producerade Miró mer än 260 volymer, varav några bland de vackraste konstnärsböckerna från 1900-talet. Högt experimentella och innovativa illustrerade han inte böcker som andra utan skapade istället en fri konstnärlig tolkning av texten, med typografi som säkerställde rätt proportioner och rytm mellan bild och text.

Till flera bokproduktioner skapade Miró även utställningsaffischer. Han gjorde också affischer till olika tidningar, konsttidskrifter och bokförlag. I Mirórummet visas under 2018 ett urval av dessa.

Kommande utställning i Miró-rummet

Kontakt

Öppettider

Under pågående utställning
september–maj:
tisdag–fredag: 12.00–17.00
lördag–söndag: 11.00–16.00

juni–augusti:
alla dagar klockan 11.00–17.00

Lov & helgdagsöppetöppnas i nytt fönster