Stilmedveten

Regionmuseet Kristianstad 1/4 – 4/6

De senaste 30 åren har svenskarnas textilkonsumtion nästan fördubblats och med snabba trender, pressade priser och allt fler plagg i garderoben följer miljöproblem och dåliga arbetsvillkor.

Stilmedveten belyser de problem som vår snabba och höga konsumtion av kläder orsakar. Utställningen vill också ge kunskap om processen när ett plagg tillverkas. Men framförallt vill den inspirera och ge verktyg så att vi tillsammans kan påverka och förändra!

Utställningen rör sig genom ett plaggs livscykel och den första delen kretsar kring produktion. I designfasen lyfts olika sätt att designa för hållbarhet fram, här finns exempelvis en komposterbar jacka och ett par skräddarsydda jeans. Besökaren får också lära känna olika textila material. Vi diskuterar vad minimilön och levnadslön innebär och besökaren får kika i kläderna och klistra en lapp på Världskartan där det egna plagget tillverkats. Det skapar en tydlig illustration över textilproduktionens koncentration till Asien. Du får dessutom pröva på det hårda arbetet som textilarbetare i Kambodja i vår ineraktiva textilfabrik "Sy för livet" - hur många jeansfickor klarar du att sy på två minuter?

Kontakt

E-post: info@regionmuseet.se

 

Uppdaterad: 2017-02-03