Man and Biosphere

– Prekära situationer

Ett översvämmat landskap

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå.

Projektet är ett konstnärsdrivet initiativ av Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, konstnärerna Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, Malin Lobell och statsvetaren Johannes Stripple, Lunds universitet, och i dialog med Biosfärenheten och naturum Vattenriket i Kristianstad.

Projektet startade våren 2017 och dess publika del sker under Kristianstads kulturnatt 18 maj 2018, fortgår under sommaren och kulminerar i en utställning på konsthallen som öppnar 13 oktober.

13 oktober 2018 - 20 januari 2019: Utställning

Malin Lobell, Caroline Mårtensson, Nilsmagnus Sköld och Terje Östling.

Konstnärernas bidrag i projektet presenteras i utställningsform på Kristianstads konsthall. Mer information och program för utställningen kommer i september.

Artiklar om projektet

» Klimatvandra med forskare och konstnärer (Lunds Universitet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktiviteter

Bildcredit

Caroline Mårtensson

Kontakt

Marika Reuterswärd
Konsthallschef
marika.reutersward@regionmuseet.se
044-13 51 14

Samarbetspartners

Logotyp för Vattenriket Kristianstad
Logotyp för Lunds universitet.

Finansiärer

Logotyp för Region Skåne.
Logotyp för Sparbanken Skåne.