Friden Sandberg

Svartvit närbild på en man med stor mustasch.

Det folk bäst verkar minnas av doktor Friden Sandberg är hans vagn och hans hund. Nästan varje minnesbild av honom som återges i Föreningen Gamla Christianstads årsskrifter nämner hunden, som alltid följde med på doktor Sandbergs sjukbesök. Så fort vagnen började rulla satte hunden igång att skälla och slutade inte förrän vagnen stod stilla igen. Kristianstadsborna kunde på så vis följa doktorns väg genom staden.

Friden Sandberg var under flera decennier läkare i Kristianstad och en person som lämnat spår i folks minne av flera anledningar. Men när vi letade information om honom upptäckte vi också att en del har glömts bort. De handlingar som finns efter Friden Sandberg i Regionmuseets arkiv är knapphändiga, därför har vi även använt andra källor för att få reda på mer om hans liv: kyrkböcker, dagstidningsartiklar m.m.

Men vem var då Friden Sandberg?

Det missuppfattade namnet

Friden Sandberg föddes i Lund den 19 juli 1867. Hans föräldrar var garvaren Olof Christian Sandberg och hans hustru Christina Persdotter. Det begicks ett misstag när Fridens namn skulle antecknas i kyrkboken. Han skrevs in som Fredrik istället. Felet följde med ett tag och först 1894 upptäcktes det och ändrades. I födelseboken finns ett intyg från dem som varit faddrar vid hans dop:

Att Medicine Kandidat Friden Martin Ludvig Sandberg är döpt till Friden och ej Fredrik intygas af undertecknade, som vid dopet fungerade såsom faddrar.

Lund d. 20. 3. 1894.

Joh Sandberg

O.W. Sandberg, Guldsmed, Trelleborg

Fadern, som var mycket äldre än modern, dog redan 1870. Trots att modern var änka gick både Friden och hans två år äldre bror Alvar på läroverket för att därefter gå vidare och börja studera medicin. I slutet av 1895 lämnade de båda hemmet och flyttade på varsitt håll: Alvar till Kävlinge och Friden till Kristianstad.

I husförhörslängden för Kristianstad 1895 står det att Friden Sandberg är med.lic. och fältläkarstipendiat. Han annonserade i Kristianstadsbladet. Under sin första tid i staden bodde han i grosshandlare Ohlssons f.d. gård. Han hade mottagning mellan klockan nio och klockan elva på förmiddagen, och en särskild mottagningstid för enbart barnsjukdomar mellan klockan tolv och klockan ett. Sjukresor gjorde han helst inte före klockan ett på eftermiddagen.

Åtalad

Friden Sandbergs första tid som ung läkare i Kristianstad började inte bra. En artikel i Sydsvenska Dagbladet från den 10 september 1896 berättar vad som hände. Bland de första patienter Friden Sandberg fick var den sexåriga flickan Frida Maria Johansson från Vilan. Hon hade fått mask. Friden Sandberg skrev ut en kvicksilversublimatlösning som skulle tas som lavemang, men Frida Maria blev frisk utan att använda medlet. Ungefär fyra och en halv månader senare, i mars 1896 blev hon åter sjuk och hennes mor gav henne då medicinen enligt Friden Sandbergs föreskrifter. Flickan började må illa direkt. Friden Sandberg tillkallades, men kunde ingenting göra. Frida Maria dog några dagar senare.

Händelsen anmäldes till medicinalstyrelsen och Friden Sandberg blev åtalad för att genom svår vårdslöshet ha vållat flickans död. Bland annat menade man att lösningen varit för stark för ett sexårigt barn och att föreskrifterna varit otillräckliga.

Rättegången ägde rum under hösten 1896 vid Gärds och Albo häradsrätt och blev omskriven i flera tidningar. Friden Sandberg försvarade sig med att föreskrifterna visserligen varit ofullständiga, men det berodde på att han noggrant instruerat flickans mamma att han själv skulle vara närvarande när medicinen gavs. Han räknade också lavemang som utvärtes bruk och menade att dosen varit mycket mindre än den som läkare i vanliga fall brukade skriva ut. Målet sköts upp flera gånger, men till slut dömdes Friden Sandberg att böta 500 kronor. En farmacie studerande som också åtalats för att ha expedierat Sandbergs recept frikändes senare.

Äventyren som kom av sig

Vid tiden för rättegången började Friden Sandberg söka sig ut på äventyr. Kanske hade han länge drömt om att detta, kanske ville han efter det som hänt bevisa något för sig själv och andra. Men framför allt ville han nog komma bort från Kristianstad ett tag. Han ansökte om att få följa med på Andrées polarexpedition till Nordpolen. Som tur var blev han inte antagen, men han behöll Andrées svarsbrev och lät rama in det.

Istället kan tidningarna berätta att han i maj 1897 gav sig av för att arbeta som frivillig läkare i det grekisk-turkiska kriget. ”Friden till kriget”, skrev Boråsposten fyndigt och antydde att resan hade med rättegången och domen att göra. Redan när han kom ner till Grekland hade vapenvilan inträtt, även om oron låg kvar i luften. Friden skrev hem och hans rapporter från resan trycktes i Hessleholms tidning. Han var noga med att betona det äventyrliga:

Jag har besökt krigsskådeplatsen, endast tre mil härifrån. Lamia är sedan flera dagar utrymdt; ej ett enda hus var öppet, och ingenting stod att få der. Under en sådan färd lefver man på litet konserver, ligger på marken med en torfva till hufvudgärd, kappan öfver sig och revolvern vid sidan samt skiftas att hålla vakt.

Men även lite trivialare uppgifter får plats:

Vi kommo dit [till Khalcis, trol. nuv. Chalkis, Grekland] kl. 10 på aftonen och upptäckte å ett kafé äkta Carlsbergeröl på buteljer. Det kostade kr. 2:50 pr flaska, men smakade ypperligt.

(Hessleholms tidning 8 juni 1897)

Vistelsen blev inte lång. Den 28 juni 1897 klockan åtta på kvällen steg Friden Sandberg av båten i Malmö och var åter hemma i Sverige. I ett brev som återfinns bland hans efterlämnade handlingar tackas han å sjukhusfartyget La Thessalies vägnar för sin insats och den hängivenhet han visat de skadade. Några år senare, 1911, skickade Friden Sandberg tillsammans med några vänner ett telegram till sultanen av Osmanska riket för att gratulera honom. I telegrammet skriver han att han 1897 lärde sig att uppskatta det turkiska folket. Den turkiske konsuln i Malmö meddelade honom sultanens tack. Samtliga dessa brev lät Friden Sandberg sätta bakom glas och ram, precis som han gjort med brevet från André.

Den originelle läkaren

1899 annonserade Friden Sandberg i tidningen:

Doktor Friden Sandbergs bostad blir från och med den 1 Oktober Östra Storgatan 87, Kristianstad (huset ofvanför Hotell Norden)

Trots den tragiska starten blev Friden Sandberg en omtyckt läkare och en person som folk gärna berättade historier om. Asta Jansson föddes år 1900 i Kristianstad. Berättelsen om hennes liv har lämnats till Regionmuseets arkiv. Den innehåller bl.a. en anekdot om Friden Sandberg.

Mor och far har berättat, att jag fick lunginflammation vid ettårsåldern och blev mycket sjuk varför en läkare tillkallades. Han skrev ut medicin till mej. Den hjälpte inte, utan jag blev sämre, och febern steg oroväckande. Penicillin fanns inte på den tiden. Mina föräldrar bad då dr. Sandberg, en ung, duktig, originell läkare komma och hjälpa mig. Han kom, såg på mig, såg på medicinen jag fått, gick bort till ett fönster i rummet öppnade ett fönster och kastade medicinflaskan ner på gatan. ”Snälla fru Grahn, gå ner på gatan och sopa upp glasbitarna!” Det blev gjort. Det var mitt i natten det hände. Jag fick ny medicin – och lever än.

Något som ofta återkommer i berättelserna om Friden Sandberg, förutom den skällande hunden, är att han inte tog betalt av fattiga. Ibland gav han dem pengar istället.

Han visslade, fast han inte kunde, ”Fjäriln vingad syns på Haga”, telefonerade, skrev recept och samtalade med en patient, på samma gång. Han betalade mat och medicin åt både människor och deras hundar. Blev arg om någon fattig ville betala: ”Ni behöver väl pängarna till mat?”

(Yngve Nilsson, ”En minnenas snabbskiss från det tidiga Kristianstad” i Kring Helge å, 1974)

Han beskrivs som ”kärv i sitt uppträdande, men han var ibland en hjälp i nöden på mer än ett sätt.” (Sture Dahlqvist, ”En skolpojkes dag 1926” i Gamla Christianstads årsskrift 1998)

Efterlämnat

Friden Sandbergs efterlämnade handlingar finns i Regionmuseets arkiv. Här finns de inramade breven. I övrigt består arkivet till stor del av telegram som han fått inför olika högtidsdagar från släkt, vänner och tacksamma patienter. Det finns också en stor mängd aktiebrev från olika bolag, bl.a. så kallade participating debentures, en sorts mellanting mellan aktier och obligationer, från Kreuger & Toll AB, vilka förmodligen ledde till att Friden Sandberg förlorade en del pengar.

Friden Sandberg fortsatte praktisera som läkare upp i hög ålder. Somrarna tillbringade han i Skälderviken. Det var också där han dog den 6 augusti 1948, 81 år gammal.

Porträttbild på en man med stor mustasch.

Porträtt på Friden Sandberg

Porträttbild med en man med käpp och en hund.

Friden Sandberg tillsammans med sin hund.

Häst och släde på snö.

Sjukresa med häst och släde.

Artikelförfattare

Ann-Sofie Lövqvist, arkivassistent